Tro

TRO

Vi tror på en Gud – Gud fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Vi tror på Jesus, som Guds eneste søn. Sandt menneske, som Davids søn og sand Gud, som er født af Helligånden.

Vi tror på Jesus kom til jorden med Guds rige. Han døde, opstod og tog tilbage til Himlen.

Vi tror Han ved sin død og opstandelse forløste menneskeheden til igen at kunne vandre i ”Haven” sammen med Faderen.

Vi tror at Jesus har al magt i Himlen og på Jorden. Og vi tror Han igen har overgivet autoriteten over jorden til os.

Vi tror på Jesus er ordet og bibelen derfor er inspireret af Helligånden.

Vi tror på vi alle er født syndere udenfor Guds rige og har brug for en ny fødsel. Det sker når vi personligt tager imod frelsen i Jesus Kristus og bliver tilgivet og renset af Jesu blod.

Vi tror at vi som borger i Guds rige har adgang til alle åndelige velsignelser, så som genoprettelse og helbredelse for hele mennesket.

Vi tror på Helligåndens dåb, hvor Han fylder os og de overnaturlige gaver kommer i funktion. Vi tror at Ånden blev sendt som hjælper for at vi kan leve et liv i sejr og opfylde Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til disciple.

Vi tror på at menigheden består af levende sten, som er kirke der hvor vi befinder os hver eneste dag.

Vi tror på og ser frem til Jesu genkomst.