Tro

Det tror vi på

 • Vi tror på en Gud – Gud fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
 • Vi tror på Jesus, som Guds eneste søn. Sandt menneske, som Davids søn og sand Gud, som er født af Helligånden.
 • Vi tror på Jesus kom til jorden med Guds rige. Han døde, opstod og tog tilbage til Himlen.
 • Vi tror Han ved sin død og opstandelse forløste menneskeheden til igen at kunne vandre i ”Haven” sammen med Faderen.
 • Vi tror at Jesus har al magt i Himlen og på Jorden. Og vi tror Han igen har overgivet autoriteten over jorden til os.
 • Vi tror på Jesus er ordet og bibelen derfor er inspireret af Helligånden.
 • Vi tror på vi alle er født syndere udenfor Guds rige og har brug for en ny fødsel. Det sker når vi personligt tager imod frelsen i Jesus Kristus og bliver tilgivet og renset af Jesu blod.
 • Vi tror at vi som borger i Guds rige har adgang til alle åndelige velsignelser, så som genoprettelse og helbredelse for hele mennesket.
 • Vi tror på Helligåndens dåb, hvor Han fylder os og de overnaturlige gaver kommer i funktion. Vi tror at Ånden blev sendt som hjælper for at vi kan leve et liv i sejr og opfylde Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til disciple.
 • Vi tror på at menigheden består af levende sten, som er kirke der hvor vi befinder os hver eneste dag.
 • Vi tror på og ser frem til Jesu genkomst.