Næste event

ET LIV I FRIHED
Anette Holt Larsen og team på Haderslev Bibliotek
i lokale: 'På Månen'

Arrangør: New NextLevel og The House of Prayer
Lørdag d. 4. april 2020 – Kl. 10.30 – 16:30 
 
Modtag en stærk og forløsende undervisning om at
være en helt ny og fri skabning i Jesus Kristus. 
 
Vi er bestemt til at leve i fuldstændig frihed
fra alle bånd og begrænsninger, så vi kan tjene
Gud med stor glæde! 
 
På kurset vil du få: 
• En forståelse af det åndelige riges sammenhæng
 med vores krop og sjæls velvære.
• Konkrete redskaber i form af bøn og
 proklamationer til frihed for nuværende og
 tidligere bånd, som hindrer os i vores liv
 og tjeneste.
• Et gennemarbejdet materiale, som du fortsat kan
 bruge hjemme, men også til at hjælpe andre.
• Forbøn fra vores kompetente team. 
 
Pris: Seminar inkl. materiale og kaffe/te
         kr. 150,-  
Medbring egen frokost eller benyt de omliggende
madsteder 
 
Sted: Haderslev Bibliotek,
Lokale: “På Månen” 
Bispebroen 3
6100 Haderslev 
 
Tilmelding: Marion Gether Ancher, 
Mobil: 6170 6977 (gerne SMS)
Betaling: MobilePay: 6185 6026 eller
konto: 9737 0004566734 (mærket: FRIHED)

Alle er velkomne!