Nyhedsbrev

NYHEDSBREV - februar 2020

Nextlevel begyndte i janaur 2013 og vi har undervist og trænet mange i at kommunikere med himlen, dvs at opfange  med vores åndelige sanser, hvad Helligånden vil. Det som bibelen kalder, at være profetisk.

I 2019 havde vi en pause, hvor vi støttede Nordisk Profetisk Netværk, så det kunne blive etableret.

Her i 2020 er vi i gang igen. Vi har valgt at kalde os New NextLevel, da vi oplever at Gud har givet os en ny apostolsk profil. Den apostolske salvelse er over os og vi oplever en ny gennembrudskraft.

Vi er i fuld gang med at undersøge og lære om apostle og hvad den apostolske tjeneste indebærer.

Vi vil afholde kurser i tjenestegaverne og vi tror vi skal se mange tjenester rejse sig i landet.

Vi ønsker også at se Guds folk helt frie, derfor fortsætter vi med frihedsseminaret.

Vi brænder også for at se tegn, undere og mirakler. Så helbredelses events vil blive påbegyndt.

Vi vil gerne indtage nyt land på forskellige måder:

Nye kirker. Medier hvor  den almindelige dansker nåes. Nye tjenester.

Vi har jo ikke glemt det profetiske, som vi har undervist om, i de sidste mange år, så det vil vi stadig være behjælpelig med.

Vi ønsker et godt og frugtbart samarbejde med kirker i DK.

Kærlig hilsen på NNL’ s vegne.

Anette

NYHEDSBREV - Juli 2019

Kære alle som er i kontakt med os og samarbejder med os.
Vi oplever at Gud gør nyt i denne tid. Nogle gange kan det medføre lidt frustrationer og mange tanker om, hvor er vi nu henne og hvor er jeg personligt henne i det nye Gud gør.
Vi begyndte Nextlevel januar 2013 og har oplevet hvordan det profetiske har udviklet sig og mange er blevet velsignet og har opdaget deres gaver. Der er flere grupper rundt i landet, som træner i det profetiske og i gaverne. Vi har holdt events rundt i nogle byer og har opbygget venskaber med mange. Det har været en vidunderlig og velsignet tid for os alle.
Det nye Gud gør, er at han har kaldet Pernille Liland til at begynde Nordisk Profetisk Netværk. Det er som sagt et netværk, som vil være med at undervise og samle de profetiske røster i Norden og være med til at kalde profeterne sammen, også for at høre hvad det er, Gud siger til landet, til lederne i landet, ja til hele Norden. NPN vil også være med til at finde og opbygge de kommende profeter. Emma Stark fra Glasgow Profetiske Center står sammen med Pernille i de næste 3 år, for at opmuntre og styrke arbejdet.
Det er også visionen at se profetiske bønnegrupper vokse frem, bønnegrupper, som kan høre fra Gud, hvad hans planer er og så proklamere det ud.
Det er helt naturligt at vi i NL (Nextlevel) står sammen med NPN (Nordisk profetisk Netværk). Gud ønsker at vi tænker større, at visionen vokser. Vi er også nogle, som oplever at det apostolske vokser frem og det vil bringe nye tiltag, nye menigheder, nye tjenester o. lign. Det vil også senere blive en helt naturlig del af NPN, som så vil tilføje et A i navnet. Men det er vigtigt lige nu, at NPN bliver godt rodfæstet. Man kan gå ind på hjemmesiden: www.nordicphrofetic.com
Vi vil stå sammen med NPN, så NL lukker ligeså stille. Men vi er med og er stadig koordinator for de grupper der er nu og kommende, som ønsker at lære mere om det profetiske.
Vi oplever også, at Frihed er meget væsentligt for Gud i øjeblikket. Han ønsker at se, ”at dem som sønnen får frigjort, skal være virkelig frie”. Så vi har afholdt og vil afholde flere frihedsseminarer. Vi tror, Gud har givet os nøglerne til at kalde mennesker ud af de fængsler, som man kan sidde i og som kan hindre os i, at komme ind i det kald Gud har til os.
Hav en velsignet sommer.
KH. Anette

NYHEDSBREV - November 2018

Vi har fået endnu en hilsen fra en NextLevel-gruppe – denne gang fra Bornholm.

Det er godt at vide, at intet kan standse evangeliets fremgang. Det er stadig aktuelt at bygge på apostlene og profeternes lære.
Efter en ualmindelig smuk og varm sommer på solskinsøen og nu et efterår med de smukkeste farver i skoven og på markerne, er der god grund til at råbe, vores skaber er stor.
Jeg har været inde og besøge Next Level på FB, spændende læsning og god inspiration. Især det der sker i Karlslunde strandkirke er opmuntrende.
Det er ca. ni måneder siden at Anette Holt Larsen og Stine Kofoed besøgte os i Nexø Frikirke, hvor vi have inviteret andre kirker til at deltage. Vi mindes en dejlig dag med god tilslutning, super at undervisningen nu kan ses på video, selvom kvaliteten ikke er så god giver det mening.
Det lille frø der blev plantet i 2016, da vi havde lånt Missionskirken i Rønne til Next Level møde, har vist sig at være leve dygtigt. Aktiviteten er fordoblet
fra en gruppe til to grupper, med syv og otte personer og mænd der også deltager.
Vi har planlagt vores grupper som et kursus forløb, med de ti lektioner der er skrevet af Anette. Den gruppe jeg er med i er heldige at have to der spiller guitar og med bringer lovsange til vores elskede Jesus, som vi ønsker at følge og komme til at ligne mere og mere. I begge grupper læser vi hjemmefra på lektien og vi skiftes til at lede aftenen.
Hver møde indeholder øvelser, lytte til Ånden og træne i de åndelige sanser.
Min favorit undervisning er Anettes flonellograf undervisning om ånd, sjæl og krop.
Som også kan ses på videoen fra Nexø Frikirke. I min gruppe er vi kommet til undervisningen om de ni dødelig favntag, fra Dennis Walkers bog, “grib Himlens Initiativ,” hvordan vi kan undgå at komme så langt ud og hvordan vi kan hjælpe dem der er havnet i det mørke fængsel. I forbindelse med den undervisning passer Anettes flonellograf fint, den kopierede vi lige igen.
Det er et hårdt samarbejde med Ånden, at få tankerne og følelserne og vores karakter til at ligne Jesus, men det er langt mere hårdt ikke at vælge og samarbejde.
Må Guds rige blive mere og mere synligt efter hånden som han får de små brikker i puslespillet sat sammen.
I kursus forløbet vokser Guds kærlighed og bringer ærlighed og tillid på banen.
I den atmosfære er det ikke så “farligt” at øve og tage nye skridt.
Vi ser frem til det nye år med mange gode erfaringer og vidnesbyrd der bringer ære til Gud og gennembrud for Hans rige.

Kærlig hilsen
Irene Poulsen.

NYHEDSBREV - Oktober 2018


Vi har fået en lille hilsen fra en ‘NextLevel’ gruppe fra Karlslunde Strandkirke, som er værd at bruge et par minutter på at læse.


I fredags havde vi samling i vores NextLevel gruppe i Karlslunde Strandkirke.

Som altid er vi i forventning til, hvad denne aften vil bringe os, fra faderes hjerte, og, det høres tydeligt på de glade stemmer, der fylder rummet, vi befinder os i.
Vi spiser altid sammen, da det er der vi deler vores liv, med hinanden. Og, det er gerne forskellige der laver maden. Bagefter en kop kaffe/kage. Vi er en flok på 15 hvis alle har mulighed for at være med!
Lovsangen er opstarten til selve NL aften, med de smukke gitar to´ner løfter vores stemmer sig op, i tilbedelse til vores Skaber og Frelser.
Hvorefter vi på forskellige måder, gennemgår det emne som aften,
”byder på , denne aften er det de 7 movitations gaver fra Romer brevet kap. 12 vers 6-8, som teamet underviste os i ved sidste seminar.
Ca. hver 3 mdr.(3 g. om året) er vi så privilegeret, at NextLevel teamet kommer og underviser os, til stor glæde, også for dem der ikke er fast med i gruppen, og for os ,jeg har ladet mig fortælle, også for teamet er glad for det! Ved dette seminar, gav Anette Holt os en opgave, at modtage ”en hilsen” til den person som hun tænkte på, bagefter delte vi jo hver især, hvad vi havde fået. Vi delte lidt fra denne øvelse, denne aften, og en fortalte at det billede hun havde fået, passede så fantastisk til den svære tid hun gennemgik nu, og var en trøst for hende. Det var nemlig os, hver især, der var modtageren.
Det er også igennem disse seminar, at flere bliver lagt til gruppen, vi er nu en så stor flok, at vi skal til at dele os, i 2 grupper, når vi er alle samlet!
Guds mangfoldighed og uransagelige Nåde får på denne måder mulighed for at forplante sig til endnu flere hjerter, og det kan vi ikke få nok af!
At gennemgå de 7 motivations gaver, var så lærerigt, vi skiftedes til at læse hver gave op, wauh, hvor det gav meget.
For min egen del, fik jeg en MEGET større forståelse for tjeneren, der har så svært ved at modtage hjælp, vil absolut gerne selv vil gøre tingene!!!…de tvivl spørgsmål som de forskellige, i de forskellige gaver havde, blev gennemgået, så meget som der var tid til.
”At se den ene blomst efter den anden folder sig ud mere og mere, så de smukke blomster, vi er hver især i Skaberens have, er det skønneste der sker, når vi samles i NextLevel”
Denne aften blev sluttet med at bede fadervor som en ”veksel bøn”, vi var 8 og der er jo, 7 bønner.
Må Gud den Almægtige fylde vores hjerter, med alt fra Ham så vi kan” gribe hele himlens inspirationer”

kærligst fra Lis Askholm Nielsen

Nyhedsbrev fra NextLevel – oktober 2017                                                                            

Kære venner

Det er med glæde, at vi kan sende nyhedsbrev # 6 til dig.

Mød os igen:                                                                                                                

13. januar 2018 kl. 11.00-16.00

I Ringsted Frikirke –  der kommer mere information ang. tilmelding senere på vores hjemmeside www.nextleveldk.com og Facebook.

Siden sidst:

I april måned tog vi hul på et nyt undervisningsområde der handler om helbredelse af sjælen. Det glæder vi os til at fortsætte med og bringe ud til mange flere.

I september var vi medarrangør sammen med Næstved Bykirke om at invitere Andy og Gunilla Glover, der har en tjeneste med fokus på at åbne og trøste vores hjerter, så de kan slå i takt med Faderens hjerte. Det var en inspirerende og opmuntrende dag.  De kommer igen d. 26. og 27. maj 2018 – så gå ikke glip at det.

Som noget nyt er vi begyndt at skrive blogindlæg, som bliver offentliggjort på vores hjemmeside. Blogindlæggende er tænkt som opmuntringer og endnu et redskab til, at vi holder os skarpe og tæt til Gud, så vi kan høre og kende Hans stemme og dermed handle ud fra, hvad der sker i himlen. Så følg med på: http://www.nextleveldk.com/blog/

Grupper:

Fra start har det været NextLevel’s vision at opstarte grupper, som øver sig i at leve naturlig på en overnaturlig måde, hvor det er trykt at øve sig i at høre Guds stemme og det profetiske.  Vi oplever nu, at de grupper begynder at vokse frem. Vi har nu flere NextLevel grupper bl.a. Bornholm, Karlslunde Strandkirke og Ringsted.

Som vi tidligere har skrevet i vores nyhedsbreve, har vi 10 undervisninger, som ligger på youtube. Det kan grupperne benytter sig af. De oplever en stor velsignelse af, at gå i dybden med undervisningen. Hvis I er en flok, der kunne tænke sig at øve jer, så kontakt os og vi vil give jer adgang til undervisningsmaterialet

Vidnesbyrd:

Vi har modtaget dette vidnesbyrd fra gruppen på Bornholm:

En lille hilsen fra os på Bornholm. Vi mødes fortsat hver anden torsdag i Nexø i Ann-Jeanett’ lejlighed, som er i Nexø Frikirkes bygning der hedder Skibet. Vi er meget taknemmelige for den apostolsk profetiske tjeneste, som NextLevel er til os. Vi vil hermed også sige tak til jer i NextLevel, for at give jer selv og jeres tid til os, så vi kan vokse i tro og erfaring ved at øve og gøre brug af de åndelige sanser med mere, Gruppen er vokset fra fem til syv personer. Det lyder måske ikke af meget, men vi vil ikke ringeagte en lille begyndelse. Vi har ti lektioner, som vi arbejder ud fra. Hver samling har været fyldt med Guds nærvær og en stor kærlighed til Jesus og hinanden. Nogen har spurgt om det er en lukket gruppe og om det kun er for kvinder. Vi er klar over at der skal ske noget mere.  Vi håber på at finde en lørdag, hvor vi kan inviterer kirken til en NextLevel dag, så flere kan blive klar over, hvad det handler om. For kort tid siden bemærkede jeg, at alle syv fra vores gruppe, var i gang med at tjene ved den samme Gudstjeneste. En havde sin debut i lovsangsgruppen, to havde profetiske opmuntringer og to af os havde det samme kundskabs ord og en af os tilberedte mad til fællesspisning og arbejder i øvrigt i børnekirken, nogen af os beder for dem der ønsker at blive betjent med bøn ved gudstjenesten. Ved hver samling har Helligånden noget nyt og godt til os. Vi sender hermed en glad hilsen til jer. Fra os på Bornholm

Vi har også fået et vidnesbyrd fra første gang NextLevel var i Karlslunde Strandkirke. Her øvede vi på kundskabsord. Det var specielt ord om sygdomme. Her er et vidnesbyrd fra en nybegynder:

Det var til seminaret sidste år, hvor jeg for første gang oplevede at få en besked til en person.

Anette havde fortalt om de ord hun havde fået på forhånd, til personer som havde noget med helbredet. 

Disse personer gik op til hende ved alterskranken, og mens de stod der, blev mit fokus tiltrukket en bestemt kvinde, og imens jeg koncentrerede mig om hende, følte jeg en smerte i mit højre knæ, og jeg tænkte ” Hun har noget med knæet”. Ingen af de lidelser/skavanker Anette havde lagt frem omhandlede noget med knæ, så jeg syntes umiddelbart det virkede lidt underligt, at jeg havde den fornemmelse vedrørende denne kvinde.

Så kom et ord til mig ” Eminetia”. Jeg anede ikke om det egentlig var et ord af betydning…

Vi gik til frokost kort efter, og jeg googlede ordet på min mobil, og det viste sig at eminitia er en skade/fraktur i knæet……

Jeg fortalte hende om det ord jeg havde fået, og spurgte om det kunne passe, og hun fortalte mig at hun havde bøvl med knæet.

Jeg fik desværre aldrig givet hende ordet eminitia, grøn som jeg var, men jeg bad for hende, og jeg håber hun har det godt.

Det er så opmuntrende for os at vide at dem, der kommer til vores træningslørdage får nogle redskaber til at vokse i deres gaver. Som det sidste vidnesbyrd fortæller, så tager vi små skridt til at begynde med, vi træner vores muskel til at høre hvad Ånden siger, og derefter vi handler på det.

Anette’s klumme:

I øjeblikket skriver jeg en bog om lyset. Det er vildt spændende at studere lyset og lysets virkning. Selvom vi har stor gavn af solen, månen og stjernernes lys og kan bruge det til meget gavn, så er det herlighedens lys, som er Jesus, der er helt vildt fantastisk og som vi skal lære at kende.

Jesus kom med liv og det er det, som er menneskers lys, skriver Johannes. Og det skal oplyse os. Det vil sige at herlighedens lys er i min ånd, men det skal oplyse min sjæl og mit legeme. Jo mere jeg tillader lyset i mig, jo stærkere lys vil der være i mig og omkring mig. Rom. 8. 11 siger, at hvis den ånd, Helligånden som oprejste Jesus fra de døde bor i os, skal Han levendegøre vore dødelige legemer. Det er et stærkt løfte. Helligånden, som er herligheds lysets ånd og fuld af opstandelseskraft skal sætte os fri af syndens og dødens lov, som vi ikke er under, når vi er i Kristus. Vi ved at det almindelige lys har en helbredende virkning, hvor meget mere har så ikke herlighedslyset, som er i os. Vi lever under livets ånds lov, som er lysets lov. Den samme lov levede de under i Edens Have. Deres tøj var lavet af herlighedslyset.

Herlighedslyset eller herlighedstøjet skal ses over os fortæller Esajas os i Esajas 60.2. Vi skal have det samme herlighedstøj på, som de havde i Edens Have. I vers 1 står der, at tøjet er kommet og vi ved Jesus har betalt for tøjet, så vi bliver opfordret til at rejse os og tage det på. Velkommen i forretningen!!

Guds fred – see you at Nextlevel J

Ps. Husk også at give os et ’like’ os på facebook….


Nyhedsbrev fra Nextlevel – januar 2017                                                                            

Kære venner

Det er med glæde, at vi kan sende nyhedsbrev # 5 til dig.

Mød os igen:                                                                                                            

1. april kl. 11.00-16.00 i Karlslunde Strandkirke igen.

Siden sidst:
Efter vores arrangement i Rønne i maj 2016, er der blevet oprettet en gruppe med fem skønne og tørstige kvinder, flere ønsker at være med. De mødes hver fjortende dag i et lokale i Nexø Frikirke. Formålet med gruppen er at øve i at bruge de fem åndelige sanser i kombination med gaverne til at bringe og bruge profetiske, kundskab- og visdomsord i deres hverdag. Ligesom vi træner på vores lørdage. Som vi skrev i vores sidste nyhedsbrev så har vi nu 10 undervisninger som ligger på YouTube. Hvis I er en flok, der kunne tænke sig at øve jer, så kontakt os og vi vil give jer adgang til undervisningsmaterialet.

Vidnesbyrd:
Vi har modtaget dette vidnesbyrd fra Lone – det er lidt langt, men vi håber, at du vil give dig tid til at læse det og blive inspireret:

“Den nye generation – mennesker, der har fokus på at udbrede de gode nyheder – mennesker, der er optagede af, hvem Jesus er i dem – mennesker, der er tæt på Jesus og som er betroet og handlekraftige i Herren”.

Dette var ordene på NextLevel den 17.1.15, hvor jeg deltog sammen med min mand og hvor jeg ved afslutningen af mødet gik frem og blev salvet ind i den nye generation og der blev bedt for os sammen med flere andre. Jeg tog hjem med en stor forventning til et åndeligt oplevelsesrigt år med Herren.

I mit åndelige nytårsforsæt det år, havde jeg to uger forinden bedt Herren om at bringe mig tættere på Ham i min åndelige vandring, og hvis det indebar at komme ud af min comfortzone, så var jeg villig til det. Lidet anede jeg på det tidspunkt, at Herren i den grad tog mig på ordet, og jeg kan i dag se tilbage på 2 meget heftige, hårde og meget troskrævende år.

Der gik nemlig blot en uge fra NextLevel dagen til jeg stod med en fyreseddel i hånden fra mit yndlingsjob, som jeg havde haft igennem 16 år og havde regnet med at gå på pension fra. Et job, som jeg var overbevist om, at Herren havde ledt mig til. En meget surrealistisk oplevelse for mig, som fik mig helt på knæ, hvor jeg måtte se på mine egne motiver for at tjene Herren og gøre op med mig selv, om jeg turde stole fuldt ud på hans ledelse, på hans ønske om at ville mig det bedste og der igennem opbygge mig åndeligt, om jeg ville adlyde uanset, hvorvidt jeg forstod, og om jeg virkelig mente, at jeg ville være, hvor Herren havde brug for mig. Store spørgsmål!

Jeg havde et halvt år til at finde et nyt job i og mange skuffelser blev en del af den vandring, jeg kom ud på, men jeg blev velsignet med en dyb tro på, at Herren havde planer, og at Han ville lede mig til det rette. Det rette viste sig at være en helt anden boldgade, som jeg i første omgang slet ikke var enig med Herren i, men jeg valgte at holde fast i de løfter Han havde givet mig, selvom det slet ikke var logisk, og selv om jeg på ingen måde havde lyst. Min mand var igennem alt dette en kæmpe støtte både i bøn og trosmæssig opbakning for mig, som jeg takker Herren så meget for.

Min jobsituation stoppede dog ikke her, for når vi vælger at gå med Gud, så kommer Satan på banen, og det fik jeg at føle ved et enormt pres, som gjorde at jeg traf en beslutning om alligevel at afprøve mit eget ønskejob. Det kom til at koste mig to måneder med utryghed, nervøsitet, manglende søvn og tæt på et sammenbrud, indtil jeg indså, at dette handlede om, at jeg havde valgt min egen vej og ikke Guds vej for mig. Herren bevarede mig og gav mig ovenikøbet det job tilbage, som Han havde peget på.

Så langt, så godt – jeg havde lært lektien – når Herren taler, så lytter jeg.

Så i foråret 2016 begyndte Herren at pege på min tjeneste.

Min mand har igennem de sidste 10 år været i motorcykel tjenesten Exodus, hvor han både evangeliserer blandt de hårde roskergrupper samt spiller i rock og blues bandet Good News. En tjeneste, som jeg deltog i som bagsædepassager og holdt mig lidt i baggrunden af, da jeg brugte mest tid i min menighed med lovsangstjeneste og børnearbejde.

Nu begyndte Herren at udfordre mig til at træffe en beslutning om at gå all in i tjeneste sammen med min mand. Det ville betyde meget lidt tjeneste i min egen menighed for i stedet at køre rundt med min mand og synge lovsang, og at gå all in i motorcykeltjenesten ville for mig betyde et kørekort og en motorcykel. Jeg er lille af størrelse og ikke helt ung, så jeg parlamenterede en del med Herren i hele foråret, om Han nu også var helt logisk her – jeg kunne da sagtens gå all in som bagsædepassager. Men Herren blev ved at spørge mig, om jeg var alvorlig i min tro mht. at gå der, hvor jeg ikke selv havde kontrollen. I juni måned accepterede jeg Guds udfordring, fortalte min mand om min beslutning, og igen oplevede jeg det ene sataniske angreb efter det andet, hvor igennem jeg lærte at forløse ting i mit liv, som satan havde bundet, og jeg blev stærkt velsignet i mit trosliv. Det blev en meget krævende sommer, og Gud løftede mig igennem den ene prøvelse på min tro efter den anden, og i en alder af 52 år fik jeg i september mit kørekort med beståelse første gang. Tak og ære til Herren.

Men den stoppede ikke der. Herren havde andre planer. Vi var i forbindelse med vores lovsangstjeneste kommet i forbindelse med Hillerød Menighedscenter, hvor vi blev klar over, at Herren pegede på en anden klubtjeneste, end den vi havde været vant til indtil nu. På grund af ændringer i vores klubs position rockermiljøet måtte Johs desværre træde ud af Exodus, da der fra kriminalforsorgens øjemed opstod konflikt mellem hans job som fængselsbetjent og bikermiljøet.

Det blev startskuddet til en anden form for bikerklub “Arvingerne” med udgangspunkt i Hillerød Menighedscenter, som skal starte til foråret 2017, hvori jeg indtræder i ledelsen sammen med min mand og gode ven Frank. Vi glæder os til at se, hvad Herren har i støbeskeen, og hvem Herren sender på vores vej.

Alt i alt kan jeg blot konstatere, at for mig blev det at sige ja til den nye generation og mene det, en meget snørklet og virkelig troskrævende rutchebanetur, som jeg er meget sikker på overhovedet ikke slutter her, men nu har jeg lært, at logikken ligger ikke i kontrollen, men i at stole på Herren, for Han har en plan med alt og Han vil altid gennemføre den på trods af verden. Desuden udruster Herren os til at gennemføre det, Han kalder os til og tør vi træde ud “på dybt vand”, så får vi lov at opleve både velsignelser og gaver, der åbnes i vores liv, og jeg takker Gud for, at jeg får lov til at lære disse gaver at kende sammen med NextLevel.

Må Gud velsigne os alle i vores vandring med Ham.”

Anette’s klumme:
Til jul havde jeg lidt sjov omkring julekalenderen ”Andersens julehemmelighed”. Jeg er født Andersen, så det kunne godt bruges. Det er ikke indholdet, men titlen jeg blev inspireret af. Her efter nytår er det blevet til ”Larsens nytårs hemmelighed”. Hvorfor jeg blev inspireret af titlen er, fordi Paulus ofte skriver om Guds hemmeligheder. I brevet til kolossenserne kap. 1 vers 26-27 står der, at der har været en hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret eller synlig for os, nemlig Kristus i os, herlighedens håb. Endvidere står der, at det er en hemmelighed, som er virkelig rig på herlighed. Vi læser i det gamle testamente, at når tabernaklet og templet blev indviet kom Guds herlighed så stærkt at selv Moses ikke kunne gå ind. Nu er det os som er et tempel og al den herlighed, guddomsfylde, visdom og indsigt som er i Jesus, er i os når Han bor i os. Vi ser at der står Kristus og ikke Jesus. Kristus betyder den salvede. Det vil sige at salvelsen til at gøre det samme som Jesus, ja større ting er i os. Hemmeligheden er, at det ikke længere er os, der lever, men det er Kristus, der lever i os, og det er Ham, som gør sine gerninger igennem os. Hvor fantastisk en hemmelighed, som skal blive mere og mere en virkelighed i vores liv.

Guds fred – see you at Nextlevel 🙂


Nyhedsbrev fra Nextlevel – juli 2016 

Kære venner
Det er med glæde, at vi kan sende nyhedsbrev # 4 til dig.

Mød os igen:
17. september 2016 Vores næste lørdag i Langebæk ved Vordingborg.
1. oktober 2016 Kommer vi til Karlslunde Strandkirke.

Du kan finde mere information omkring tilmelding på vores hjemmeside, www.nextleveldk.com .

Siden sidst:
Vi vil jo op på det næste niveau ☺ Derfor vi er ved at forberede 10 videooptagelser, der kan bruges som oplæg til gruppesamlinger. Vi vil fremadrettet opfordre til, at deltagere, der er interesseret, aftaler at danne grupper, hvor formålet er, at øve i at bruge de fem åndelige sanser i kombination med gaverne til at bringe og bruge profetiske, kundskab- og visdomsord i vores hverdag.

Så sidder du og er sulten efter at opleve mere af Guds rige her på jord, så begynd allerede nu at spørge Gud om, hvem du kan gå sammen med. Vi vil gerne hjælpe med undervisning, så glæd dig til inspiration.

Den 22. august 2015 var vi i Fr.værk.
Vi havde en skøn dag, med undervisning og øvelser i sanserne.
De fleste gik hjem med en berøring fra himlen.

Den 26. september 2015 var vi i på Åmosevej i Hillerød.
Vi brugte en del tid på at soake og se med vores åndelige øjne.
Vi afholdte mødet som et eftermiddags- og aftenmøde.
Det gav en helt speciel stemning og ro.

Desværre måtte vi aflyse vores konference med Dennis og Lynnie Walker pga. sygdom.
Men Gud har altid en plan. Andy Wallis trådte til d. 14. november 2015 i Næstved.
Det blev en helt fantastisk dag, hvor Andy underviste om det overnaturlige på en naturlig måde.
Herligheden var til at tage og føle på!

D. 28. maj var vi for første gang i Rønne på Bornholm, dette er nogle af de kommentar vi fik fra deltagerne:
Susanne fortæller: ”Et fantastisk møde, Helligånden var der meget stærkt.
Det var en god undervisning, der var forståelig.
Jeg mærkede Helligånden og kunne ikke få nok. Lovsangen var så dejlig.”
Vibeke fortæller: ”Det var godt nok en god undervisning og det bedste var, at der skete noget.
Lige hvad jeg har drømt om hele mit liv.”
Annie siger: ”Det var ikke bare undervisning, men vi handlede og øvede og fik en god undervisning om, hvad er kundskabsord, hvad er visdomsord og hvad er profetiske ord.
Det var bare så lige til og forståeligt”

D. 11. juni besøgte vi pinsekirken i Korsør.
Dette er fra en af deltagerne:
“Under seminaret skulle vi lave en øvelse, hvor der blev trukket en seddel med et navn på, som ingen vidste hvem var.
Så skulle alle deltagere være stille og lytte efter hvad Gud sagde til den person.
Der var rigtig mange der fik noget, og det havde alt sammen en rød tråd.
Ordet viste sig at være til mig, og jeg kunne sætte ordene ind i min situation.
Det var til stor opmuntring, og jeg minder stadig mig selv om disse ord i min hverdag.
Vi lavede også en øvelse, hvor man skulle tage de personer ud af sit hjerte som har såret en.
Så skulle man tilgive og overgive personen til Gud.
Dette skulle gøres med “fagter” så det blev mere virkeligt.
Jeg var næsten sikker på at der var en bestemt person i mit liv, som jeg behøvede at gøre dette med, men til min egen overraskelse gjorde Gud mig opmærksom på en anden person, som jeg så fik tilgivet.
Forleden dag lærte jeg en anden person denne øvelse, hvilket vedkommende havde meget brug for og blev taknemmelig for at lære. ”

Anette’s klumme:
Sharon Stone (profeten) besøgte DK i januar måned. Hun fortalte og prædikede ud fra en drøm som Jane Hamon havde haft i 2015. Det er en drøm som handler om, at Gud ønsker at vække nationerne. Jeg synes at drømmen er så vigtig, at jeg vil skrive om den her. Gud har forløst 4 engle eller ryttere fra himlen. Den 1. engel kommer med gårsdagens vækkelse, altså en ny vækkelse til de historiske kirker endnu engang. En vækkelse, så de gamle vinsække bliver blødt op, så de kan rumme den nye vin. 2. engel kommer med en ny profetisk salvelse, en ny længsel efter at kunne høre fra Gud, så man er på det rigtige sted det rigtige tidspunkt, så Gud får et profetisk folk. Der er også en stærkere salvelse, som Elias havde det. 3. engel kommer med en stærkere apostolsk salvelse til tegn, undere og mirakler. En salvelse til at modtage tegninger eller strategier fra himlen om hvordan vi skal bygge, sådan som Moses modtog tegningen af tabernaklet. 4. engel kommer med profetisk evangelisation, det vil sige, at vi alle lytter efter hvad Ånden siger, lige meget hvor vi befinder os i det daglige, og handler på det vi hører. Det er redskabet til hele Guds folk, for at få høsten i hus. Disse 4 engle vandrer arm i arm, så vi må partner med alle fire.
Hun så derefter en 5. skikkelse, som prøvede at forsinke eller hindre vækkelsen. Denne skikkelse var Livjatan, som der står beskrevet i Jobs bog kap. 40 og 41. Der står at man ikke skal gå i kamp med ham. I den engelske oversættelse står der i Job. 41.26, at han er konge over alle stolte børn. Derfor må vi omvende os fra al stolthed og selviskhed. Hans navn betyder sorgfuld eller sørgende. Derfor er det også på tide at skifte sørgedragten ud med glædesdragten. Der ligger en tunghed over mange danske kristne, det må vi vende om fra. I salme 74.14 kan vi se hvordan Gud knuste Livjatans hoveder og gav dem som føde til havets fisk. Han er overvundet, så lad ham ikke få nogen magt over os, men lad glæden i Herren være vores styrke, så vækkelsen kan bryde igennem.

Guds fred – see you at Nextlevel ☺


Nyhedsbrev fra Nextlevel – juni 2015                                                                              

Kære venner
Det er med glæde, at vi kan sende nyhedsbrev # 3 til dig.

Mød os igen:
22. august 2015 Vores næste lørdag afholdes i Salem i Fr.værk.
26. september 2015 Kommer vi på Åmosevej i Hillerød.

Du kan finde mere information omkring tilmelding på vores hjemmeside, www.nextleveldk.com , så sæt X i din kalender allerede nu.

Siden sidst:
D. 21. marts var vi på Filippavej på Frederiksberg. Dagen bød på undervisning og mange øvelser i at se, høre, smage, lugte og føle, hvad der sker i himlen. Vi oplevede flere blev sat i frihed og forløst fra fortidens byrder.

D. 13. juni var vi i Baptist kirken i Roskilde. Her startede vi hårdt ud med undervisning om ånden Jezabel og Delilah efterfulgt af praktisk undervisning og øvelser i, hvad vi skal gøre for at komme i frihed. Undervisningen fra denne dag er tilgængelig på vores hjemmeside.
Begge dage var der flere kundskabsord, som medførte helbredelse og frihed.
Både på Frederiksberg og i Roskilde underviste vi om Jezabels ånd. Vi oplever, at det er et vigtigt budskab i dag. Der er en stor genkendelse, respons og åbenhed for frihed i forbindelse med forbøn efter undervisningen. Jezabel er en forførisk ånd som ligger stærkt ind over Danmark og arbejder mod vækkelse. Den sløver og får os til at miste troen på vores kald og autoritet i Jesus.
Stine fortæller:  Lørdag morgen inden vores møde i Roskilde vågnede jeg og var helt trådt ned under gulvbrædderne. Jeg havde sovet uroligt, var svimmel og skidt tilpas hele natten. Så kom jeg i tanker om, at jeg jo skulle tale om Jezabel, jeg begyndte at ryste på hovedet af mig selv, hvordan kunne jeg dog glemme det. Jeg grinede af det og oplevede at alt ubehag forsvandt. Jezabel var identificeret! Hør hele undervisningen på vores hjemmeside.
Lisbeth skriver: Til Nextlevel i Roskilde fik jeg et profetisk ord om min familie, som bekræftede tidligere ord om, at min familie bliver frelst og at Gud vil sætte sit lys på dem.

Gud sagde også til mig, at jeg skulle holde mig til Ham, så vil Gud gøre resten. Jeg vil jo så gerne selv gøre noget, men kampen er Guds. Jeg fik selv lov til at velsigne en kvinde med håb i hendes familie situation. Det var meget personligt, det Gud gav mig, men det viste sig at være rigtigt. Det var en stor opmuntring for mig personligt, og jeg er Gud dybt taknemlig for, at jeg fik lov at bringe håb.
Lis skriver:  Jeg oplever, at undervisningen fra teamet er givende og opbyggende. Det bliver formidlet på en enkelt og klar måde, som går lige i hjertet til min ånd. Jeg oplever, at jeg kan bruge det i min hverdag lige der, hvor jeg er. Hvis jeg skal komme med et eksempel, så er det, da der bliver talt om Livets ånds lov og syndens og dødens ånds lov. For snart 15 år siden gav jeg mit liv til Jesus, og det først jeg noterede i notesbogen var lige præcis dette, efterfulgt af et spørgsmål tegn. Og nu oplevede jeg at høre om dette og få svar på spørgsmålet. Og sådan oplever jeg igen og igen ved at deltage på kurset, at jeg få svar på noget som jeg har gået og tænkt over eller får klarhed på andet. Der bliver undervist i at lære at bruge sine sanser og høre fra Gud, så jeg lærer at stole på, at det jeg ser, hører eller fornemmer ER fra Gud og at træde ud i det.  Jeg drikker dybt af ånden ved at deltage.

Anette’s klumme:
I brevet til Efeserne kapitel 2 vers 6 står der, at vi er sat sammen med Jesus i det himmelske. Det er som om Gud sætter ekstra lys på verset i denne tid. Det er vores position som kristne, at vi er sat ved Guds højre hånd. Det er en autoritets plads. Chefens højre hånd har et nært forhold til chefen, ved alt hvad han gør, hans ideer og tanker og det er også den højre hånd som udfører hans ordre. Vi skal regere sammen med Jesus fra den position. Vi skal se os selv sidde der og være bevidst om det.
Benjamin, som var Jakobs yngste søn betyder ”min højre hånd”. Når vi ser, at Benjamin fik 5 gange så meget mad som hans brødre, da de besøgte Josef i Ægypten, så er det et løfte, som er givet til vores generation, at vi får 5 dobbelt åbenbaring af ordet. Vi vil i vores generation få et lys over ordet, som giver meget stor forståelse og dybde, men det er også samtidig et kald til at være fuldstændig ét med Jesus. Når Gud ser på os, ser Han efter hvor meget af Jesus, der er i os. Han ser ikke efter, hvad vi har udført, men hvor meget plads Jesus har fået i os. Hav en god sommer.

Husk også at Dennis og Lynnie Walker kommer tilbage til Danmark og holder en træningsskole I Næstved.
Datoerne er d. 11. – 14. november 2015.

Guds fred – see you at Nextlevel ☺


Nyhedsbrev fra Nextlevel – marts 2015

Kære venner

Det er med glæde, at vi kan sende nyhedsbrev # 2 til dig.

Mød os igen:

21. marts 2015
Er vores næste lørdag på Filippavej på Frederiksberg.

13.juni 2015
Kommer vi i Roskilde Baptist kirke.

Du kan finde mere information omkring tilmelding på vores hjemmeside, www.nextleveldk.com – sæt X i din kalender.

Siden sidst:

D. 17. januar have vi en skøn lørdag i Ringsted frikirke. Vi oplevede et gennembrud i ånden allerede under lovsangen. Der var en frihed som vi længes efter at se og opleve mere af. Vi oplever, at jo mere åbenhed der er, jo mere frihed bringer Hellig Ånden.

Der var flere kundskabsord, der medførte helbredelse og frihed.

Kundskabsord er et ord, som giver kundskab om en situation eller tilstand enten nu eller fra fortiden. Gud giver ofte Kundskabsord, som fortæller hvad og hvordan Han vil helbrede. Vi kan spørge Gud, om der er nogle, Han vil helbrede. Vi skal blive bedre til spørge Gud, hvad han vil helbrede, og hvordan Han vil gøre det. Vi tror på, at Guds folk skal være fri for sygdom, derfor øver vi os – øvelse gør mester.

Hanne oplevede for eksempel:

”En talte om knuder i halsen og jeg sagde det har jeg. Hun begyndte at bede for min hals men pludselig blev hun bare ført til mange steder på min krop. Vejrtrækningen, ryggen armene. Min krop blev bare så fyldt med varme og jeg havde bare lyst til at lægge mig ned og være i varmen og lyset. Har stadig problemer med min hals, men min vejrtrækning er super på trods af at jeg ryger, min ryg har det bare fint. Så tak for det. Hvad jeg husker et Guds nærvær og helbredelse. ”

Anettes klumme:

” Som jeg skrev i vores første nyhedsbrev, er Guds Ånd i færd med at føde frem en ny generation, som består af mænd og kvinder, unge og gamle og dem midt imellem. Det bliver en generation som kan rumme og forstå himlen og som kan forløse himlen på jorden. Kendetegnet på den nye generation er kærlighed. Vi ser i tiden en radikalisering af muslimer, som er drevet af had, vrede og vold. Vi vil også se en radikalisering i denne nye generation, men det bliver af kærlighed. Faderens kærlighed.

Johannes skriver om Jesus i Johs. 1. 18 at han er Faderens tolk. En tolk skal sige og give videre det taleren siger og gør. Og det er vigtigt at tolken er tæt på den, der skal tolkes. Jesus er i faderens favn, fortæller Johannes. Faderen er den fuldkomne kærlighed og det var den kærlighed der drev Jesus på alle måder. Du og jeg er kaldet til at være i faderens favn og vi er også kaldet til at være Hans tolk. Vi kan kun være en god tolk, når vi befinder os i favnen. Prøv at se dig selv der. Første gang jeg oplevede at se himlen, tog Jesus mig med ind til faderen og satte mig i favnen på Ham. Jeg oplevede en ubeskrivelig kærlighed ved hans omfavnelse og så fik faderen mig til at se ned på jorden, hvor mennesker gik i alle retninger og var som får uden hyrde. Helt enkelt sagde faderen til mig, at jeg skulle give den kærlighed videre, som jeg modtog i favnen på Faderen. ”

Husk også at Dennis og Lynnie Walker kommer tilbage til Danmark og holder en træningsskole I Næstved.
Datoerne er d. 11. – 14. november 2015.

Guds fred – see you at Nextlevel


Nyhedsbrev fra Nextlevel – december 2014                                                                              

Kære venner

Det er med glæde, at vi kan sende dette første nyhedsbrev til dig. Du modtager dette, fordi du tilmeldte dig i
Næstved til Walker konferencen.

Mød os igen:

17.januar 2015
Vores næste lørdag er i Ringsted frikirke.

21.marts 2015
Kommer vi på Filippavej på Frederiksberg.

Du kan finde mere information omkring tilmelding på vores hjemmeside, men sæt allerede nu X i din kalender.

Siden sidst:

Vi håber, at det vi lærte af Dennis og Lynnie Walker stadig arbejder i dig, og at du bruger det i din hverdag.

Du kan genhøre undervisningen på vores hjemmeside nextleveldk.com.

Elly oplevede blandt andet dette:

“Efter forbøn, så jeg hvide duer omkring mig, som ligesom nappede på mig. Jeg følte det var et tegn fra Helligånden, som var om mig. Helligånden arbejdede meget af natten. Gud sagde han ville helbrede mine ører, som har været angrebet af sygdom i mange år og det ville ske, på en stille og rolig måde, ligesom at tage luften ud af en ballon!”

Lige nu:

I Nextlevel øver vi os også i at få profetiske ord fra Herren. I denne tid får vi ord til vores menigheder. Det opmuntrer, bekræfter og fortæller os, hvad Gud ønsker for vores menigheder lige nu. Et af de ord der kom til en menighed var:

Jeg står og spejder efter jer!
Jeg står bare og venter på at i kommer og vil være sammen med mig, holde nadver med mig.
Jeg længes efter at være sammen med jer, jeg længes efter at i bruger tid med mig. At den enkelte bruger tid med mig. Jeg ser jeres gerninger, jeres vilje og jeres slid. Men i skal ikke gøre det i egen kraft, i skal gøre det i MIN KRAFT.
Lad mig være sammen med jer og jeg vil gøre store undere iblandt jer! Større end i allerede ser det nu.  Jeg vil blive ved med at sende mennesker til jer, flere mennesker, hvis i vil søge min visdom og bare lade mig lære jer bedre at kende, i tiden alene med mig.

Vi vil også gerne opmuntre dig til at øve dig i at høre fra Herren. Gud taler til sit folk i denne tid, han ønsker vores nærhed. I den nærhed taler han til os og vi kan høre Ham. Så hav fokus på det når I mødes i jeres grupper eller anden form for netværk, eksempelvis med en god ven.

Øv jer i at få ord til hinanden om, hvad Gud vil sige ind i jeres liv lige nu.

Anettes klumme:

”Jeg fik et profetisk ord for nogle dage siden, som jeg ikke helt vidste hvad betød. Det handlede om, at det som kom over Sara, skulle komme over mig. Skulle jeg til at føde??

Senere forberedte jeg en prædiken og blev mindet om Åbenbaringen 12, hvor der er en kvinde som skriger i fødselsveer og en drage står parat til at sluge barnet, men det bliver løftet op til himlen.

Kvinden, som er et billede på os der tror, er i færd med at føde en generation, som fuldtud kommer til at forstå hvad det vil sige, at leve ud fra den tredje himmel i stor autoritet og kraft. Og som vil vandre profetisk og få stor indflydelse i verden.

Lad os være med til at føde den generation frem i lovprisning, bøn og ord og selv være en del af den.”

Årets julegaveidé:

Vi anbefaler Anette’s bog, hvor hun fortæller sit personlige vidnesbyrd og udfordrer dig til at leve et indflydelsesrigt liv i hverdagen. Bogen hedder:  “I er jordens salt” og kan købes på Aponet.dk

Husk også Dennis Walker’s bog: Grib Himlens Initiativer, hvor han beskriver, hvordan vi kan gøre som Jesus gjorde – se og høre nøjagtigt hvad der sker i Himlen og kopiere det på jorden. Bogen kan købes på scandinavia.as

Guds fred – see you at Nextlevel