Der er et mirakel i din mund

Af Ulla Holmgreen                    

Ordet er dig nær i din mund og dit hjerte.
Hvad er det for ord der tænkes på. Der er så mange ord i verden. De findes i aviser, bøger og tusind andre steder. De ord jeg vil skrive om er Guds ord – de ord der står skrevet i bibelen. Gud siger om sine ord:”DE ER LIV for alle som finder dem.” Bibelen fortæller, at alle skrifterne er indblæst af Guds Ånd.
Bibelens ord har været med til at forvandle mit liv. Jeg elsker Guds ord og har dem i mit hjerte, så da jeg læste fra Rom 12 v 1 hvor der står:”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.”
De ord ramte mig. Jeg røg 20 cigaretter om dagen og havde gjort det i over tyve år. Havde slet ikke tænkt at holde op selvom jeg hostede hver eneste morgen. Jeg bad om tilgivelse for at læse guds ord i røg og damp. Mit legeme var ikke som et helligt offer. Jeg sagde også tilgiv for mig at være afhængig af tobak, og det gjorde jeg hver aften i 3 måneder. Det ændrede sig til jeg sagde tilgiv mig for at være slave af nikotin. Efter fem måneder vidste jeg bare, jeg ville ryge min sidste cigaret – og det gjorde jeg. Har aldrig haft trang til tobak efter de ord jeg bekendte hver aften. Så mit legeme blev som et helligt offer, der er Gud til behag. Ikke lige med det samme, men jeg bekendte med min mund og miraklet indtraf.
Et ord der ofte bringer trøst til mig er det, at Herren aldrig vil slippe mig eller forlade mig. Om jeg får gjort eller sagt noget, jeg ikke skulle er Han der altid for mig, ligesom Han altid vil være der for dig.
Uanset hvad vores følelser siger og hvad vi kan tænke om os selv er Guds ord/bibelens ord sande. De skaber det de siger. Den svage skal sige – jeg er stærk. Herren er min styrke. Lad den syge sige – jeg har fået lægedom ved Hans sår – Han har båret mine sygdomme – Herren er helbrederen. Lad den der er i vanskeligheder sige – Gud er min tilflugt og styrke en hjælp i angst – Gud er med mig.
Det skaber mirakler at sige Guds ord og løfter højt – at sige dem igen og igen indtil miraklet kommer.

Guds arvinger

Af Karla Lentz

Jeg husker tydeligt dengang, jeg valgte at tro på Gud – en forsommer dag i 2003, hvor jeg ’tilfældigt’ kom i en kirke, hvor der blev talt om mirakler. Prædikanten talte i nutid om Jesus, som om Han stadig levede – jeg var så forvirret, og havde mange fordomme kørende i mit hoved, samtidig med at jeg ikke kunne begribe det. Jeg forstod intet af hvad Guds Rige var og hvad det vil sige at være Guds arving. Jeg er blevet en smule klogere, men hver dag lærer jeg stadig nyt om Guds Rige og hvor mægtig han er.

I Bibelen står der i Romerbrevet kap. 10 vers 9 & 10

“Hvis du ærligt kan sige: „Jesus er herre i mit liv”, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro.”

Næste skridt er at bede om tilgivelse for vores synder, og ved Guds nåde bliver vi frikendt i det samme vi beder om det. Vi kan komme til ham hver dag, og hver gang vi oplever magtesløshed og sorg, og hver gang vi rammer forbi målet – som er det synd i virkeligheden betyder.

Lige der, starter det åndelige liv! Nu er vi Guds arvinger – vi er blevet ‘connected’ med Gud, og et nyt liv er begyndt. Et nyt liv, hvor vi må træne os i at bruge vores åndelig sanser, så vi kan sanse Guds Rige. Tænk lige over det. Det er stort!

Men hvad betyder det at være Guds arving?

Man åbner op for en ny dimension – en dimension i den åndelig verden, fordi ånden bliver vækket.
Ikke bare bliver vi frikendt fra vores gamle natur, men hvis vi giver ham lov til at virke i vores liv, vil han blive ved med at forvandle os til en bedre udgave af os selv, og i sidste ende den bedste udgave af dig selv.

I Romerbrevet kapitel 8 kan man læse meget mere om det, at leve et åndeligt liv, men i vers 14 til 17 står der:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.  I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!  Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.  Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

Vores arv et et liv i frihed – et liv hvor vi skal vandre fra herlighed til herlighed helt ind i evigheden. Og meget, meget mere. …..

Faderens Rige

Af Anette Holt Larsen
Det første Jesus siger da han træder frem er: ”Omvend jer, for Guds rige er kommet”. Matt. 4.17
Jesus kom med Guds rige og det var det rige han kaldte folk ind i. De skulle vende om fra et andet rige, nemlig Djævelens rige eller mørkets rige.
De skulle komme ind i et andet rige og forstå hvad Guds riges regering, kultur og tanke måde var/er.
Jesus talte om de gode nyheder om riget, Matt 5.23. Han talte efter sin opstandelse til disciplene om riget. Ap.G 1.3. Han sagde at vi skulle gøre det samme. Sig at Guds rige er kommet. Matt. 10.7.
Vi ved at Guds rige er et åndeligt rige, fordi Gud er ånd. Men Jesus kom og gjorde riget synligt. Derfor var han både Gud og menneske. Guds plan er og har været det fra begyndelsen, at Guds rige skulle fylde hele jorden. Gud skabte jorden og så plantede han Edens have et sted på jorden. I haven satte han mennesket og gav mennesket besked på at formere sig og opfylde hele jorden. Han gav dem autoritet over alle dyr og hele naturen. Edens Have er et billede på Guds rige, som bliver synligt og fysisk. Det var Guds riges regler der gjaldt der: fred, glæde og retfærdighed. Gud har aldrig opsagt den plan.
Det har aldrig været Guds plan at mennesket skulle forlade jorden.
Fjenden franarrede mennesket planen, fordi han ville regere på jorden. Han tog autoriteten over jorden ud af menneskets hånd. Men halleluja, Jesus kom og fratog djævelen autoriteten og gav den tilbage til mennesket eller til hans kirke. Har djævelen kraft? Ja. Har djævelen autoritet? Nej.
Hele autoriteten over jorden er givet til Guds kirke og Jesus siger, at Dødsrigets porte, skal ikke få magt (autoritet) over kirken. Matt. 16. 18. Porte er der, hvor dem som bestemmer, sidder. Det er hvad Ekklesia, som er oversat med kirke betyder. Vi er den lovgivende forsamling.
Sagt meget kort, så har vi 2 hovedopgaver:

 1. at etablere Guds rige her på jorden, så riget bliver synligt og kommer til udtryk fysisk. Ethvert sted din fod betræder giver jeg til dig. Josva 1.3.
 2. Vi har fået al autoritet over jorden og vores opgave er at sidde i portene og sørge for at fjenden ikke kommer ind der med sine strategier og ideer.
  Da Danmark fik sin grundlov i 1849, var den skrevet ud fra bibelens ord. Vores sociallovgivning var ”undfanget” i præstegårdene og derfor har DK været et godt land at bo i. Desværre har djævelen fået indgang i mange af portene i Danmark. Fordi Guds folk har sovet i timen. Det er tid nu at vågne op og få annulleret de steder fjenden har foden indenfor og få åbnet op for Guds riges kultur.
  Vi har to ben. Med det ene etablerer vi Guds rige på jorden og med det andet tager vi autoriteten over jorden. Så når du går, er det nemt at huske hvad din opgave er!

En flod af helbredelse

Af Anette Holt Larsen

Jeg hører Gud tale om et mægtigt gennembrud i helbredelse. Det er både fysisk helbredelse og helbredelse af sjælen der bliver som en flod. Det er som floden, der er talt om i Ezekiel 47. Først en stille strøm ud under templets dør. Du og jeg er et tempel og Jesus siger, at den som tørster, skal komme til ham og drikke og så skal der som skriften har sagt, strømme levende strømme (floder) ud fra vores indre. Ezekiel så først en stille strøm under døren, så en kraftigere strøm som nåede til anklerne. Vi står på anklerne, den lamme mand ved den skønne port blev rejst op og hans ankler blev stærke. Vi står på og står fast på Guds løfter i bibelen, som siger, at vi skal lægge hænder på de syge og de skal blive raske.
Dernæst er der en endnu kraftigere strøm, som når til knæene. Vi har knæ, som kan bøjes. Vi må bøje os for faderen og give ham ret, ja og gøre det han har bedt os om at gøre. Den næste strøm er endnu kraftigere og når Ezekiel til hofterne. Hoften er det største led i vores krop og ud fra historien om Jakob, som ville velsignes af Gud, forstår vi noget om betydningen af hoften. ”Jeg slipper dig ikke før du velsigner mig”, sagde Jakob. Ved slutningen af striden, slog Gud Jakob på hans hofteled og Jakob kom til at gå anderledes efter den dag. Men han fik også et andet navn!
I forgårs var jeg til tidlig bøn i kirken. Under hele bønnen havde jeg enormt ondt i min ene hofte. Jeg tænkte det var da mærkeligt. Da jeg kom hjem, var det væk. Så her i formiddags fik jeg igen ondt i den samme hofte og jeg spurgte Gud hvorfor. Han begyndte at tale til mig om det jeg skriver her. Hoften er et billede på, at vi må omvende os helt fra vores stolthed, vores egoisme og totalt overgive os til det Gud vil. Jakobs navn betyder, at han godt kunne finde på at være lidt en snyder og være for egoistisk og selvrådig. Det var nødvendigt for Jakob at blive opmærksom på hans navn, for i bibelen er navn et billede på karakter. Derfor spurgte Gud ham: ”hvad er dit navn”? Det samme gælder os, hvis floden skal flyde kraftigt i os, så kraftigt at vi svømmer i den, så må vi give Gud lov til at ”slå os på hoften”. Spørg ham, hvad der er i din hofte, som trænger til at få et slag. Gud ønsker at velsigne dig 100 % og du må gerne ”slås” lidt med ham for at få den.
Gud tog Ezekiel op fra floden og sagde, at hvor floden kommer vil der komme liv. I beretningen løber floden ned i Det døde Hav og overalt kom der liv. De så også træer med frugter på begge sider af floden og bladene ville være til lægedom for folkene. Det taler om vækkelse, liv blandt døde, Åndens frugter og helbredelse. Det er hvad vi står overfor, så lad den her coronatid, være en tid hvor vi lader kærlighedsfloden flyde og vi giver Gud lov til at tale og råde over os.

Sat fri fra synden og dødens lov.

Af Anette Holt Larsen

Romerbrevet kap. 8 er et fantastisk kapitel. Det fortæller om, at Jesus overvandt synden og dødens lov. Ja han annullerede den ved sin død og opstandelse. Prøv at se for dig, at papiret hvor den lov står på, bliver revet midt over. Syndens og dødens lov, var den lov der trådte i kraft da Adam og Eva syndede og gjorde oprør mod Gud i Edens have. I samme øjeblik de syndede trådte den lov i kraft. Vi ser allerførst frygt og misundelse komme. Senere førte det til drab og det er den lov som gør, at alle de frygtscenarier vi ser og oplever sker. I denne Corona-tid er der mange nye love som er trådt i kraft og som vi må overholde. Men i vores land ophører de love igen på en bestemt dato. Så er vi frie igen og de love har ingen virkning mere.
Datoen hvor synden og dødens lov ophørte, er for længst sket, ved Jesu opstandelse, så der er ingen grund til at være under den lov. Vi kan nu leve under Livets Ånds lov, som er den lov der gælder i Guds Rige. Jesus underviser os om, at Guds rige er indeni os, når vi har taget imod Jesus. Livets ånds lov er en frihedslov. Den som sønnen får frigjort, er virkelig fri. Virkelig fri fra den gamle lov. Det betyder at synden ikke mere har nogen indflydelse på os. Gamle tanker, vaner, følelser og ideer skal ikke påvirke os.
Vi kan stille det spørgsmål: hvorfor tillader vi stadig, at den gamle lov får lov til at virke?
Godt spørgsmål. Vi har måske ikke helt forstået at vi lever under en ny lov. Det vil jo være tåbeligt af os, at vi ikke vil være mere end 10 forsamlet, når den lov ophører.
Vi må være meget bevidste om, at vi lever under den nye livslov, som er fyldt med himmelsk liv, kærlighed, glæde, fred, helbredelse og lys. Og ligeledes være opmærksom på, at vi ikke vil have noget fra den gamle lov i vores liv, som kun giver os fordømmelse.
Læg din hånd på dit hjerte og sig sammen med mig: Alt hvad der kommer fra synden og dødens lov forsvind fra mig nu. Tak Jesus at jeg nu er fuldstændig fri. Tak for at Livets Ånds lov er min lov. Tak for at opstandelseskraften er i mig og giver mig liv i krop, sjæl og ånd og påvirker mine omgivelser.

En drøm om lava af guld

Forleden morgen, da jeg havde min skønne stille tid sammen med Jesus og reflekterede over, hvad der specielt lå på Hans hjerte, så jeg pludselig meget kraftige lavastrømme komme. De flød afsted og kom vidt omkring. Det specielle ved lavaen var, at det var helt dækket med guld.

Disse varme guldstrømme flød bl.a. fra New Nextlevel og jeg spurgte Jesus hvad det skulle betyde. Svaret var, at det var helbredelse der flød. Når vi ser en vulkan gå i udbrud, brænder der først en ild, så efterhånden som ilden smelter lavaen begynder den at flyde. Lava er smeltet stenmasse. Så ud fra det kan vi sige, at vi må have en ild fra himlen, som brænder alt det som er stenet indeni i os. Derefter vil der flyde en strøm af helbredende kærlighed fra os, ud til vores omgivelser.

Det ligger stærkt på Jesu hjerte, at helbredelse bliver en hverdagsbegivenhed for os. Når vi læser i evangelierne, kan vi se, at lige meget hvor Jesus gik eller var, så skete der virkelig mange helbredelser. Nogle gange lagde han hænderne på de syge, andre gange talte han til sygdommen og vi læser hvordan syge bare rørte ved Jesus og så blev de helbredt. Han havde den varme guldlava inde i sig!

Vi har den samme guldlava indeni os, fordi han bor i vores hjerte, så måske vi skal bede om ild, der smelter stenene der hindrer lavaen i at flyde eller vi er der, hvor vi bare lader lavaen flyde.


Jesus lover os, at vi skal gøre de samme helbredelser og mirakler som han gjorde, ja endda større. Skal vi komme i gang?

Frihed. Den som sønnen får frigjort, skal være virkelig fri.

Af Anette Holt Larsen

Vi oplever, at Gud har meget fokus på frihed i øjeblikket. Han ønsker, at Hans folk skal være helt frie.

Det er hans plan at sende sin herlighed på et meget stærkere niveau end vi før har oplevet, derfor er det meget nødvendigt, at folk er sat fri, ellers kan vi ikke tåle herligheden.

Vores ånd er født på ny ved troen på Jesus, men der kan være nogle bindinger i vores sjæl og legeme. Vi er ikke altid klar over det, for det er måske noget man altid har levet med og derfor tror man det skal være sådan.

Noget kan ligge i vores slægt, vi ved ikke altid hvad vores forfædre har været involveret i og det kan i flere generationer have en negativ indvirkning på os.

Der ligger også fjendske fyrster over vores nationer, som kan påvirke os, så vi ikke lever helt i den frihed, som Jesus har købt til os.

Vi har været i Glasgow og modtaget fantastisk undervisning om frihed. Vi beder, bryder og proklamerer mange af disse bindinger og vi oplevede alle en stor frihed.

Vi vil anbefale, at alle kommer igennem en sådan undervisning og session.

”For nu vil jeg gøre alt nyt!”

Af Karla Lentz

”Det spirer frem allerede. Ser I det ikke? Nu baner jeg en vej gennem ørkenen og lader vandstrømme bryde frem i ødemarken.” Esajas’ bog kap. 43 – vers 19.

Det var de ord Gud gav til mig ved årsskiftet og det er det, vi alle har i vente for dette år: At Gud vil gøre nyt i vores liv. Han ønsker at forvandle os, og han ønsker at forandre vores liv og vores omstændigheder til noget bedre; at lade vandstrømme bryde frem i ødemarken, så alt spirer i vores liv. Kan du få øje på det?

Vi har nok alle haft perioder i livet, hvor vi har haft svært ved at få øje på alt  det gode Gud har til os på grund af afmagt. Vi kan have en følelse af at fortiden bliver ved med at vise sit grimme ansigt på grund af svigt, sorg, en hård barndom, eller dysfunktionelle familiemønstre. Andre har oplevelser fra voksenlivet med stress, depression, traumer fra ulykker, vold, skilsmisse, dødsfald osv. Oplevelser som kan sætte mørke spor i vores sjæl og påvirke os og vores familier i negativ retning.

I Esajas 43: 18 står der: Herren siger: ” Glem bare fortiden og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang.”

Det kan være nemmere sagt end gjort – jeg taler af erfaring. I perioder med overskud kan vi magte at gøre, som der står i vers 18, men er modgangen for brutal, har vi ikke styrken i os selv.

…..og hvor finder vi så løsningen, når vi ikke kan selv. Når vi ikke i egen kraft kan trække os ud af mørket.

Løsningen finder vi hos Jesus, – Den enorme kraft der er i hans opstandelse.

I disse påskedage mindes vi ham og hvad han gjorde for os på korset. Han lod sig pine og torturere. Han ofrede sig selv, som et lam, der bliver slagtet, for at Gud kunne genoprejse ham på tredje dagen. Alt det for at vise verden, hvor højt elskede vi er og hvilken mægtig kraft Gud besidder, og som han vil delagtiggøre os i ved at sætte os fri af vores fortid, vores daglige kampe, vores arv og vigtigst af alt at han har besejret døden.

Det er netop den kraft, vi skal huske, at vi har iboende, og som kan gøre alt nyt i os. Den forvandler død til liv, når vi holder os tæt til ham, og giver ham plads i vores liv.

Han er opstanden. Tak, Jesus ❤

Sjælen

Af: Lise J. Theisen

Kender du det som Paulus snakker om i Romerbrevet 7:19, at ‘For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg’? Hvor mange gange har du sagt til dig selv – hvis bare jeg kunne holde min mund, hvorfor skulle den bemærkning komme ud af min mund? Jeg skulle have hjulpet den person eller hvis bare jeg havde…

Det næste niveau – next level – som vi er ved at tage hul på i NextLevel, er helbredelse eller genoprettelse af sjælen. Det er et spændende emne – synes vi selv – der sker så meget, når vi har mod til at se på, hvad der ligger gemt i sjælen.

En af grundene til at vi har kastet os over dette store område er 3 Johannes 1:2 hvor Johannes skriver: ‘ Jeg beder til, at du i ALT må have succes og fremgang og have et godt helbred (fysisk), ligesom (jeg ved) at din sjæl har fremgang (åndeligt)’. Oversat fra Amplified Bible.

Johannes vil, at vi skal have det godt på ALLE måder. Det han siger er, at tilstanden i vores sjæls har indflydelse på vores liv i det fysiske, altså om vi er sunde og raske, og om vi lykkes i de ting, vi kaster os over.

Vi ved fra skriften, at vi er Gud tempel (1 Kort 3:16). For at Gud kan være sammen med os, er vi nødt til at rense os – at være hellige og lydefri. Som mennesker har vi jo en ånd, sjæl og legeme. Ånden bliver gjort ren og retfærdig i det øjeblik, hvor vi med vores mund bekender og i hjertet tror, at Jesus er Guds søn og vores frelser (Rom 10:9). Vores sjæl indeholder vores tanker, følelser og fri vilje, og vores legeme er vores hylster her på denne jord.

Når vi lever livet i denne verden, så får vi ar på vores sjæl. Det er en del af livet, det er med til at forme os, og gøre os til dem vi er. Det vi kommer ud for, de valg vi bliver stillet overfor, som vi enten tager eller ikke tager, gør, at hvis vi ikke er opmærksomme og villige til at bringe det frem for Guds trone, så har Guds ånd svært ved at få frit løb i vores liv. Vores sjæl: vores tanker, følelser og fri vilje, skal lutres i Guds ord, Jesu blod og bades i lyset fra Jesu herlighed.

Herren er mit banner.

Af Stine Kofoed Møller

2 mos 17:15 ”Moses byggede et alter og kaldte det: ”Herren er mit banner”.

Det sker i historien hvor Israelitterne kæmper imod Amalekitterne, imens Moses står på toppen af højen med hænderne i vejret til sejr. Hver gang han sænker hånden, begynder Amalekitterne at få overtaget og når han hæver hånden igen, får Israelitterne overtaget. Aron og Hur hjælper derfor Moses med at støtte hans hænder, så hans arme bliver holdt oppe, så de vinder slaget mod fjenden.

Når jeg læser denne beretning tænker jeg:

Det her er kirke, at vi hjælper hinanden til at have et liv i sejr. Når nogen er i knibe og har svært ved at rejse sig, kommer andre til, for at støtte deres hænder.

Jeg har valgt at have mennesker i mit liv, som er der for mig når jeg ikke selv kan holde hænderne højt. Mennesker som jeg deler det mest såbare med, som får lov at se ind i mit indre og som jeg ved, er der for mig. Vi glæder os sammen og vi kæmper sammen.

Det er vigtig at de ikke giver mig ret i alt hvad jeg siger, men at de fortæller mig når jeg er galt på den. At de hjælper mig med at holde mig på rette spor.

Jeg sad en dag sammen med en kvinde fra min kirke og fortalte om en bøn jeg har bedt og haft tro for i mange år og som jeg måske er ved at give lidt op omkring. Da sagde hun med det samme, du taler vandtro!

Bang, den gik lige ind, jeg kunne vælge at blive fornærmet på hende eller irriteret over at hun blandede sig i noget hun ikke kender til.

Men jeg valgte, heldigvis at tage det som en irettesættelse og at tage ved lærer af det, for hun havde jo fuldstændig ret.

For ja, er der ikke nogen gange nogen af de bønner vi beder, som vi så taler ned igen, fordi det måske ikke går som vi forestiller os, eller at det ikke sker lige så hurtigt som vi kunne ønske os.

Jeg fik et løfte fra Gud, gennem Hans ord, for mange år siden, om min bøn.

Det var en kvinde der bad for mig og profetisk blev hun mindet om at give mig dette ord, fra Habakkuks bog 2:3 hvor der står ” For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke”

Hvem er så jeg der begynder at tvivle på Guds ord og taler død over det, som Han har talt liv ind i.

Heldigvis er der mennesker omkring mig, der taler tro ind i min bøn, når jeg ind imellem er ved at give op.

Del dit liv med andre, lad dem se ind bag forhænget og giv dem lov til at være med til at løfte dine hænder og at tale sandhed ind i dit liv. Og gør selv det samme for andre, det er så skønt at være med til at opmuntre og at se den vækst og det liv det giver, det opbygger også din egen tro.

Gud har ikke lovet os et liv uden kamp, men han har lovet os et liv i sejr!

Han er den der kæmper for os, når vi holder hænderne højt. Når vi takker Ham og priser Ham, så giver vi Ham ære og arbejdsro. ☺

Johova Nissi = Herren er mit banner!