Herren er mit banner.

Af Stine Kofoed Møller

2 mos 17:15 ”Moses byggede et alter og kaldte det: ”Herren er mit banner”.

Det sker i historien hvor Israelitterne kæmper imod Amalekitterne, imens Moses står på toppen af højen med hænderne i vejret til sejr. Hver gang han sænker hånden, begynder Amalekitterne at få overtaget og når han hæver hånden igen, får Israelitterne overtaget. Aron og Hur hjælper derfor Moses med at støtte hans hænder, så hans arme bliver holdt oppe, så de vinder slaget mod fjenden.

Når jeg læser denne beretning tænker jeg:

Det her er kirke, at vi hjælper hinanden til at have et liv i sejr. Når nogen er i knibe og har svært ved at rejse sig, kommer andre til, for at støtte deres hænder.

Jeg har valgt at have mennesker i mit liv, som er der for mig når jeg ikke selv kan holde hænderne højt. Mennesker som jeg deler det mest såbare med, som får lov at se ind i mit indre og som jeg ved, er der for mig. Vi glæder os sammen og vi kæmper sammen.

Det er vigtig at de ikke giver mig ret i alt hvad jeg siger, men at de fortæller mig når jeg er galt på den. At de hjælper mig med at holde mig på rette spor.

Jeg sad en dag sammen med en kvinde fra min kirke og fortalte om en bøn jeg har bedt og haft tro for i mange år og som jeg måske er ved at give lidt op omkring. Da sagde hun med det samme, du taler vandtro!

Bang, den gik lige ind, jeg kunne vælge at blive fornærmet på hende eller irriteret over at hun blandede sig i noget hun ikke kender til.

Men jeg valgte, heldigvis at tage det som en irettesættelse og at tage ved lærer af det, for hun havde jo fuldstændig ret.

For ja, er der ikke nogen gange nogen af de bønner vi beder, som vi så taler ned igen, fordi det måske ikke går som vi forestiller os, eller at det ikke sker lige så hurtigt som vi kunne ønske os.

Jeg fik et løfte fra Gud, gennem Hans ord, for mange år siden, om min bøn.

Det var en kvinde der bad for mig og profetisk blev hun mindet om at give mig dette ord, fra Habakkuks bog 2:3 hvor der står ” For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke”

Hvem er så jeg der begynder at tvivle på Guds ord og taler død over det, som Han har talt liv ind i.

Heldigvis er der mennesker omkring mig, der taler tro ind i min bøn, når jeg ind imellem er ved at give op.

Del dit liv med andre, lad dem se ind bag forhænget og giv dem lov til at være med til at løfte dine hænder og at tale sandhed ind i dit liv. Og gør selv det samme for andre, det er så skønt at være med til at opmuntre og at se den vækst og det liv det giver, det opbygger også din egen tro.

Gud har ikke lovet os et liv uden kamp, men han har lovet os et liv i sejr!

Han er den der kæmper for os, når vi holder hænderne højt. Når vi takker Ham og priser Ham, så giver vi Ham ære og arbejdsro. ☺

Johova Nissi = Herren er mit banner!

Lad et nej være et nej

Af Stine Kofoed Møller

Vi er efterhånden ved at være mange der føler os stressede eller har meget travlt, så travlt at det nærmest er umuligt, at finde tid i kalenderen til en kop kaffe med en god ven eller veninde.

Vi læner os op af en livsstil, der dræner ikke bare os selv, men også vores omgivelser.

Vi kan godt give arbejdet skylden, eller arbejdet kombineret med tjeneste og familielivet skylden, for det er blevet en hektisk verden vi lever i. Men jeg ved af erfaring, at der også er ting, jeg selv kan gøre.

I mit stadige arbejde med at komme ud af stressens mørke greb, er det gået op for mig, hvor meget mine vaner, og tanker om hvad andre og jeg selv tænker, har været med til at styre min hverdag.

Matt 5:37 ”Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er udover det er af det onde, altså stå fast og vær ikke vægelsindede.

Hvornår kan jeg tillade mig at sige NEJ? hvad mon andre tænker, hvis jeg siger NEJ? bliver jeg mon nogensinde inviteret igen, hvis jeg siger NEJ? Bevæger jeg mig væk fra Guds plan, hvis jeg siger NEJ? Er jeg doven, hvis jeg siger NEJ? Er jeg svag, hvis jeg siger NEJ? Kan jeg overhovedet bruges, hvis jeg siger NEJ?

Alle disse tanker og hypotetiske forestillinger, endte for mig ud i en livsstil levet i et hamsterhjul og hvor jeg til sidst ikke kunne finde hoved og hale i tiden og hvilke opgaver/aftaler jeg skulle sige ja, eller nej til, og var jeg overhovedet god nok.

Noget af det sværeste for mig, har været, at bryde op i et selskab, som den første, og at sige nej til en invitation. Det har været ligesom et reb, der holdt mig fast, når jeg prøvede. Der var en indre stemme der sagde: det kan du da ikke tillade dig, du vil da ikke såre andre mennesker, vil du?

Første gang jeg sagde nej, til en invitation, ”på en dag hvor jeg ikke skulle noget, men det skulle jeg tilgængæld alle de andre dage” sad det fast som dårlig samvittighed i mit indre, i flere dage – og samtidig var det en sejr, jeg brød noget af det der holdt mig fast.

Og efterfølgende har det ikke været lige så svært, nu er der næsten gået sport i det, fordi jeg for hver gang, jeg vælger det rigtige ja eller nej, oplever at Guds fred kommer, som en guide ind i mit liv.

Jeg er begyndt at sætte NEJ dage ind i min kalender. Og den eneste der kan røre ved de dage er Gud. Jeg vil have så meget plads i kalenderen, at der er plads og frihed, til det spontane.

Jeg er overbevist om at vi er meget mere værd, når vi lærer at sige JA eller NEJ, på de rigtige tidspunkter.

Jeg skal først og fremmest være mor og hustru, og derefter skal jeg tjene Gud i mit kald, og være en god medarbejder på mit arbejde. Jeg vil ikke være slave af tidens forventninger, for jeg er overbevist om at det ikke er Guds forventning, at jeg skal leve mit liv, med tungen ud af munden og dårligt prioriteret (læs: propfyldt) kalender.

For mig betyder dét ikke at Gud kommer i anden række, det betyder at når jeg får styr på mine prioriteter, og hermed får sat tid af til min familie og min Gud, så bliver det så meget nemmere at være mig, og at være sammen med mig. Og jeg oplever at Gud belønner mig, ved at give mig den tid jeg skal bruge.

Som mennesker er vi skabt i Guds billede, det betyder også at vi skal være dem han har skabt os til at være. At vi skal være tro imod os selv og det han kalder os til.

Jeg vil helst ikke tjene Gud for at være populær eller vise mennesker hvad jeg kan, jeg vil bare gerne bruge de evner han har givet mig, til Hans ære.

Fortid eller fremad?

Af Ingrid Feldbæk Wredstrøm

Den kendte danske filosof Søren Kirkegaard skrev ”At livet skal leves forlæns, men forstås baglæns”. Det lyder meget fornuftigt og ret logisk. Vi kigger jo ofte bagud og reflekterer over det som var. Men lever vi livet forlæns, uden tanke på det som var. Og nøjes vi med at kigge bagud for at forstå, eller lader vi fortiden definere vores nutid? Er vi tyngede over det som var? Og lader vi den fortid holde os tilbage fra at leve forlæns med forventning og glæde om, at det som kommer er spændende og fyldt med muligheder?

Hvis vi lever alt for meget i fortiden, bliver vores nutid ofte fyldt med frygt og bekymringer. Og derved mister vi nemt glæden ved selv livet.

For nogle få år siden begyndte min mand og jeg at stå på rulleski. Jeg gjorde det fordi Carsten gjorde det og synes, det lød meget spændende. Jeg har aldrig været en aktiv skiløber, og de få gange jeg havde stået på alpin ski, var det ikke en stor nydelse. Jeg var ikke så modig ude på de hvide bjerge, og hadede fornemmelsen af at køre for hurtigt og ikke at kunne bremse godt nok.

Da jeg stod der med mine rulleski på fødderne, godt nok ikke på sne, men på asfalt, vældede mine dårlige minder fra mine få skiture frem. Jeg blev pludselig nervøs for ikke at kunne bremse og dermed blev jeg helt rædselsslagen for at falde og slå mig. Den angst for fart blev sådan en hæmsko for mig i lang tid. Jeg ville kun løbe, hvor der var fladt. Og det gjorde jeg så. Men det blev jo alt for kedeligt. Men jeg holdt fast i min fortid. Lige indtil en dag, hvor vi trænede ude i Dyrehaven og det gik op for mig, at jeg sagtens kunne bremse og selv kunne bestemme farten på mine rulleski. Pludselig gave jeg slip på min fortid, fordi nutiden fortalte mig noget andet. Nu kan jeg grine af mig selv; tænk at dette nogensinde har været et problem for mig. Nu bruger jeg denne specifikke fortid til at opmuntre andre til ikke at være styret af frygt, men i stedet gribe nuet og nyde det.

I Esajas 43,18 står der:” Kom ikke det svundne i hu, tænk ikke på fortidens dage”. Gud har ikke skabt os til at leve i fortiden, men til at være i nuet og være med til at skabe morgendagen.

I 2. Kor.5,17 står der:” Derfor, om nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, noget nyt er blevet til”.

Gud ønsker, at vi skal forstå kraften i at leve i det nye, som Han skaber i vores liv. Vi skal lade historien være vores læremester, men vi skal ikke definere os selv ud fra fortiden, vi skal ikke holde fast i det. Vi skal kunne glæde os over det nye som morgendagen bringer. Med Jesus som herre i mit liv, kan og skal jeg give slip på frygt, for jeg er ikke skabt til at leve i fortidens skygger. Jeg kan og skal i stedet glæde mig over alt det nye som morgendagen må bringe. For med Jesus ved min side, kan jeg være tryg. ”Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til”.

 

Tankernes magt

Af Lise J. Theisen

Kender du det med, at der er en episode der bliver ved med at optage dit tankeliv? Det kan være en oplevelse du har været ude for, det kan være et verbalt sammenstød med en anden person, eller det kan være noget du står overfor – både vigtigt eller ligegyldigt (altså noget der i bund og grund ikke kommer dig ved)? Tankerne bliver ved med at køre i ring, det er stort set de samme tanker, der kommer op til overfladen igen og igen. Jeg tror, at det var bl.a. det, der menes når der i Højsangen (kap. 2:15) står at vi skal fange de små ræve – de ødelægger vingårdene, som står i blomst. Vingårdene er et symbol på Guds folk, og at de står i blomst betyder, at de er klar til at bære frugt. Men som vi ved kan frugten let blive ødelagt, inden den bliver moden og klar til at give nytte.

Den tidligere engelske premierminister, Margaret Thatcher, har engang sagt: ”Vogt dine tanker, for de bliver til ord. Vogt dine ord, for de bliver til handling. Vogt dine handlinger, for de bliver til vaner. Vogt dine vaner, for de bliver din karakter. Vogt din karakter, for den bliver din skæbne. Vi er, hvad vi tænker.”

Og hvor har hun ret! Der er så meget, der bliver skabt i vores tanker. Selv der hvor vi ikke synes, at vi tænkte, før vi talte, eller handlede før vi tænkte. Det er stadig et produkt af vores tanker på et eller andet tidspunkt.

Hvis vi har Guds frygt i vores liv, så betyder det, at vi tror på og anerkender, at det, som Gud siger i hans ord, er sandhed. Så hvis vi tror, at hans ord er sandt, så må vi også tro, at Gud har gode planer for os, og at der venter os en god fremtid.

Vores tanker kan tynge os så det påvirker vores kropsholdning. Psykologer siger, at vi kan snyde vores følelser ved at smile, jo mere vi smiler, jo gladere bliver vi.  Men det begynder med en tanke. Så løft hovedet op, træk vejret dybt, skyd brystet frem og smil.

Alle, der har været på en arbejdsplads, har oplevet at der opstår konflikt mellem kollegaer og eller ledelsen. Der kan nemt komme snak i krogene, hvis du ikke tager dine tanker til fange og gør den lydig hos Kristus (2 Kort 10:5), bliver du hvirvlet ind i en negativ og ufrugtbar spiral. Altså; gør op med dig selv om du vil underlægge dig, hvad andre siger, eller hvad andre måske eller måske ikke tænker om dig, det kan så let nedbryde dig stykke for stykke. Jo længere tid der går, før du tager tanken til fange, jo større fæstningsværk – mure der beskytter eller holder dig fra sandheden – bygger du op i dine tanker.  Og jo større fæstningsværk, jo svære er det at få det nedbrudt, fordi den oprindelige sten bliver svære at få øje på.

 

HIP HIP HURRA!

Af Karla Lentz

Mit store forbillede har fødselsdag i dag.

Den person, som har haft størst indflydelse på mig og mit liv. Det vil sige en person, som har haft så meget indflydelse på mig, som er større end at møde mit livs udkårne, at blive gift, at føde mine børn og sådan kunne jeg blive ved med at remse store begivenheder op i mit liv – begivenheder, som har været livsforvandlende og som jeg ikke ville leve foruden, fordi det er så kærlighedsfyldt.

Alligevel har jeg gang på gang erfaret, at jeg er fuldkommen magtesløs uden denne person i mit liv, fordi han er kilden til en uudtømmelig kærlighed. En fuldkommen og betingelsesløs kærlighed, som jeg stadig har svært ved at begribe og tage ind i mit liv.

Når min sjæl gang på gang, på grund af sårethed, bitterhed, vrede osv, fører mine tanker og handlinger på afveje, ved jeg, at jeg er nødt til at søge ly og få tanket op hos ham igen – ved at bede om tilgivelse og vende mig væk fra min dårlige adfærd.

Hver gang jeg kommer til en erkendelse af min egen utilstrækkelighed og mine manglende evner til at gøre det gode og derved ‘kryber til korset’, så får jeg friheden forærende, fordi jeg bliver mødt med hans store kærlighed igen og igen og igen.

Men jeg bliver ikke en del af denne mægtige frihed og kærlighed, før jeg aktivt tager del i den, fordi han har skabt os med en fri vilje.

At tage ham ind i mit hjerte og give ham lov til at forvandle de mørke sider af mig hver eneste dag, fordi han gør alt nyt, er en frihed, jeg aldrig har mødt tidligere.

Han er grunden til at vi fejrer denne begivenhed i dag – den 24. December – kender du ham?

Han hedder Jesus, han er Guds søn og min helt! Tak for livet du gav mig.

”Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.”
Johannesevangeliet 3:16

Glædelig Jul ❤

Taknemmelighed

Af Lise J. Theisen

Nogen gange så tror jeg, at vi glemmer at Jesu’ sidste ord var: ”Det er fuldbragt!” Eller også er det fordi, vi ikke begriber fylden af de tre ord. Tænk hvis vi kunne begribe, hvad de ord indebærer.  Så tror jeg at taksigelse, taknemmelighed og glæde ville gennemsyre os, så vi bliver forvandlet til de nye skabninger, vi er.

Første gang jeg satte mine ben i en frikirke, hørte jeg fra talerstolen joken om drengen, hans far og den kristne hest, som hænger med mulen. Jeg smiler stadig, når jeg tænker på den. Hvor mange kristne kender du, der hænger med mulen? Inklusiv mig selv i perioder, så kender jeg mange ”kristne heste”. Tænk hvis vi kunne begribe alt det, Jesus har gennemgået for vores skyld, og alle de gode tanker vores himmelske far har for os. Jeg tror godt vi kan blive enige om, at vi har rigtig meget grund til at være taknemmelige.

I 1 brev til Thessalonikerne kapitel 5 vers 18, skriver Paulus, at vi skal sige tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med os i Jesus Kristus. Alligevel er der situationer, hvor det hiver i vores indre, hvis vi forsøger at sig tak under trængsler og prøvelser.

For mit vedkommende er der et før og efter, at dette skriftsted blev åbenbaret for mig. Jeg har hele mit voksenliv haft svært ved at være glad, lykke er en diffus størrelse, men denne grundfølelse af at være tilfreds, havde jeg svært ved at fremtvinge eller bare flyde i. Jeg havde al mulig grund til at være tilfreds, alligevel kæmpede jeg i mine følelser. Jeg læste i biblen om glæde som en del af Åndens frugt, at vi skal glæde os i Herren osv. osv. Det hjalp bare ikke at læse det igen og igen. Da jeg overvandt mit kød og begyndte at sige ”tak” for, at jeg havde det, som jeg havde det inklusiv for alle de nedtrykte følelser, mismod, ensomhed og meget andet tungt, skete der noget. Der gik ikke lang tid, før glæden rent faktisk fik overtaget. Jeg havde foretaget en udbytning – al det der ikke hører til Kristus blev byttet ud med taknemmelighed.

Nogen gange er det bare at sige ”tak”, fordi solen skinner, eller det regner så blomsterne får vand til at vokse af, eller en fremmed smiler til dig.

Står du i en meget svær situation så vid, at Gud er med dig. Han har lovet, at han aldrig vil lade dig i stikken eller svigte dig (5 Mosebog 31:8). Aldrig er trods al meget lang tid.

Begynd at led efter noget at være taknemmelig for, det vil ændre dit fokus fra at finde fejl til at finde og andekende det gode. Især i denne tid bliver vi mindet om hvad Gud har gjort for os ved at sende sin søn.

Magten i tungen

Af Lise J. Theisen

Hvem skulle tro at en lille legemsdel som tungen, har stor magt, at det kan give liv eller det kan bringe død, alt efter hvordan vi vælger at bruge den. I Jakobs brev sammenlignes tungen med et lille ror, der kan styrer et stort skib.

Hvem har ikke prøvet, at have en samtale med en person, som efterlader dig i en tilstand af at være blevet kørt over. Der har ikke været nogen fysisk kontakt, men alligevel står du tilbage med et humør, der er mørkere end den mørkeste vinterdag, fuldstændig drænet for energi og kreativitet. Du kan formodentlig ikke huske, hvad der blev sagt, men følelserne i din krop fortæller dig, at du er en fiasko.

På samme måde kan du møde en person, der kan tale ind i dit liv, og du forlader samtalen opløftet, opmuntret og fuld af energi. Igen der har ikke været nogen fysisk kontakt, kun en udveksling af ord.

Du synes måske ikke, at du har nogen indflydelse, eller at der er nogen, som hører, hvad du siger. Ikke desto mindre har du tanker, der flyder gennem hjerne. Det er starten på det, som kommer ud af din mund. Du kan starte med at tænke de samme tanker om dig selv, som Gud tænker om dig. Det der skabes i dine tanker, ligger sig i dit hjerte.

Skriften siger, at hvad hjertet er fuldt af flyder munden over med. Så det, der ligger i dit hjerte, kommer på et eller andet tidspunkt ud af din mund. Enten som skyts mod dig selv eller mod andre.

Ordsprogenes bog taler om, at vi skal sætte vagt på vores tunge, blandt andet står der i kapitel 12 vers 22: ” Løgnagtige læber vækker Herrens afsky, de, der taler sandhed, har hans velbehag.” Sandheden er i overensstemmelse med, hvad Guds ord siger. Så når du taler negativ, taler ned til dig selv eller andre, eller bruger skældsord om andre mennesker, så ved du at du har løgnagtige læber.

I kapitel 13 vers 3 står der: ”Den, der vogter sin mund, bevarer sit liv, den åbenmundede går sin undergang i møde.” Det er ikke alt, vi behøver at kommentere og have en mening om. Det er ok at holde sin mund lukket, hvis enten sagen ikke kommer dig ved – jeg plejer at sige; hvis jeg ikke betaler regningen, blander jeg mig udenom… Prøv det – det er en stor befrielse ikke at skulle have en mening om alt.

TAK

 

Af Stine Kofoed Møller

Da jeg valgte at tage imod Jesus i mit liv, var jeg så langt ude i mit følelsesliv, jeg købte hele pakken. Jeg satte ikke spørgsmålstegn ved Guds ord. Når han kunne fylde mig med sådan en fred og sådan et håb, som han havde gjort, var han 100% troværdig for mig. Faktisk turde jeg ikke tvivle, for tænk hvis jeg nogensinde røg tilbage i de frygtelige følelser af håbløshed igen, nej ellers tak.

Jeg fik sådan en iver efter at finde alt det gode i hans løfter og hans formaninger, jo mere jeg kunne skrælle væk af skidt og møg, og jo hurtigere jeg kunne få fat i hans principper, jo bedre. Hver dag efter arbejde, i 3 måneder, lukkede jeg mig inde på mit lejede værelse. Og har sad jeg og slugte min nye bibel råt.

Jeg havde gennemgået en meget smertelig skilsmisse og alt var bare kaos. En dag kom jeg til det skriftsted i 1. Kor 7:11, hvor der står “men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller forlige sig med sin mand” Bang! Da jeg læste det, mærkede jeg så stærkt, at jeg skulle begynde at bede Gud om at genoprette vores ægteskab.

Så en dag fik jeg bogen: Sig altid tak! Der var så mange fantastiske vidnesbyrd om mirakler som Gud havde gjort for mennesker, gennem bønner der var bedt ved at takke for situationen de stod i.
Jeg tænkte: skal jeg takke for at vi er blevet skilt? det virker da helt tåbeligt!

Men jeg begyndte at gøre det, først med meget ironi, fordi jeg syntes det var mærkeligt. Tak fordi vi er blevet skilt, tak fordi vi er fra hinanden, tak fordi det gør så ondt… Men pludselig ændredes skepsis og ironi sig til en fred og en tro på at Gud virkelig ville gøre det.

1 Thess 5:18 “sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer, i Jesus Kristus”

Det at sige tak er en af de vigtige nøgler i vores relation til Gud. Vi blir ofte frustrerede og ting går ikke altid efter vores hoved og vores planer. Så når vi siger tak for noget som endnu ikke er sket, siger vi: du ved bedst Far og du er i kontrol.

Nå ja forresten, han genoprettede vores ægteskab. Tak Gud❤️

Den daglige kamp

Af Ingrid Feldbæk Wredstrøm

Min mand kom glad hjem en dag og overrakte mig en pakke, som han havde hentet på “posthuset”. Jeg elsker min mand højt, og vi har været gift i 27 år. Han er betænksom på sin egen måde, men han er ikke kommet hjem med gaver til mig særlig mange gange..
Lidt skeptisk åbnede jeg pakken, og til min store overraskelse tonede der en stor plastik kylling frem. Min mand proklamerede glad, at det var tid til at begrave min indre kylling. Det kunne vi gøre i weekenden. Andre kvinder ville måske blive sure og kede af det, men jeg kunne ikke andet end at grine højt. Jeg vidste præcis, hvad han hentydede til.
Min mand er gammel svømmer. Hans liv er at sætte rekorder. Han sætter hele tiden nye sportslige mål, der skal nås. Nu er det ikke længere svømning det gælder, men rulleski, langrend, roning eller Nordic walking.
Han er gift med en kvinde, som lærer at udøve nye sportsgrene for at kunne have fælles interesser med sin mand, men som ikke har dette specielle konkurrence mindset. Faktisk er jeg lidt af en kylling, når det kommer til min sport. Jeg elsker at bruge min krop, men jeg gider ikke at det skal gøre ondt, det går jo bare ud over den æstetiske oplevelse.
Nu er min mands plan ikke at omdanne mig til en sportsstjerne, men med et kærligt vink ( eller med en plastik kylling!!!) vil han gerne prøve at presse mig lidt ud af min comfortzone, og hjælpe mig til at blive sejere og sætte mål sportsligt. For han ved hvor godt det vil være for mig, både fysisk og psykisk. Og det er faktisk ok. Det er en daglig kamp at træde ud af det behagelige og træne bare lidt mere målrettet. Men det er sundt og godt på alle måder.

Paulus taler i høj grad om den daglige kamp. i 2. tim. 4,7. “ Jeg har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen…….” Livet er en kampplads, om vi vil det eller ej. Spørgsmålet er bare, om vi vil tage kampen op og kæmpe for det som er ret og rigtigt og som er Guds? Er vi villige til at begrave nogle kyllinger i vores liv?; Hvad holder os tilbage i vores liv med Gud ? Hvor har vi brug for at forlade det behagelige og sætte nye mål? Bruger vi tid på at tale med Gud, og giver vi os tid til at lytte til Ham? Lader vi virkelig Guds ord tage bolig i os? Lader vi dovenskaben drive os, også i vores forhold til Jesus? Kæmper vi den gode kamp?
Vi skal tillade Gud at skubbe til os. Han vil hjælpe os med at tage nye skridt sammen med Ham, at sætte nye mål sammen med Ham.
“ Elsk Herren af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind…” ( Markus 12,30)

Gør din daglige kamp til et spørgsmål om at nå nye højder, ikke til at holde liv i en hønsegård fyldt med kyllinger.

Fornærmelse

Af Lise J. Theisen

Kender du det – din kollega, klassekammerat, din mand eller søster, de siger eller gør ALTID det, der er SÅ irriterende? Hvor er det let at blive fornærmet, hver dag, flere gange om dagen. Men ved Jesu blod og hans nåde kan vi tilgive dem, der fornærmer os.

Guds ord er meget klart omkring fornærmelser, Romerbrevet 13:8 siger at, vi ikke være nogen skyldig i andet end kærlighed. Vi skal hurtigt lade fornærmelser ligge og ikke vade rundt i dem. I Jakobs brev kapitel 5 vers 16 står der, at vi skal bekende vores synder, så vi kan blive raske. Hvis vi går rundt og er fornærmet, er det ikke langt fra, at vi bliver bitre. Igen er Guds ord tydelig omkring hvad bitterhed gør, en bitter rod ødelægger knoglerne.

Så muligheden for at blive fornærmet er vi konstant udsat for.  I skrivende stund sidder jeg og forsøger at tilgive en dreng fra min søns klasse der åbenbart synes at han kan tillade sig at sige nogle meget nedbrydende ord til min søn omkring hans person. Det kræver stor viljestyrke ikke at lade det mest naturlige i verden ske og tale himlen ned over ’kammeraten’ og udtænke alle mulige – og umulige hævnaktioner. Men men, jeg ved jo, at Jesus blod dækker og helbreder vores synder, og at vi er kaldet til at elske dem, der hader os. Er det nemt? NEJ – så min redning fra ikke at lade bitterheden komme ind over mit indre og æde mig op indefra er, at jeg kan tale Jesu blod, tilgivelse og opstandelseskraften ind over mig selv først. Dernæst ind over min søn og lære ham, hvordan han beskytter sig fra fjendens pile. Det bliver ikke første gang andres ord vil forsøge at nedbryde ham. Og til sidst tale blodet og tilgivelse ind over drengen og hans forældre, der må jo være noget helt gal hjemme hos dem ?

Dette er en af dagens oplevelser, der meget let kan sætte sig i kroppen. Det kan tage årevis at få øje på, hvad fornærmelser kan gøre ved vores fysiske tilstand. Tænk på manden, som havde ligget 38 år ved Betesda dammen, og ventet på at Herrens engel skulle sætte vandet i bevægelse så den første, der kom i blev helbredt (John 5:1-18). Det eneste svar manden kan komme med, da Jesus spørg, om han vil være rask, er at fortæller hvor forurettet han er og om alle dem, der ikke hjælper ham.

Så hvem skal du tilgive i dag? Hvem har brug for din nåde i dag?