Guds arvinger

Af Karla Lentz

Jeg husker tydeligt dengang, jeg valgte at tro på Gud – en forsommer dag i 2003, hvor jeg ’tilfældigt’ kom i en kirke, hvor der blev talt om mirakler. Prædikanten talte i nutid om Jesus, som om Han stadig levede – jeg var så forvirret, og havde mange fordomme kørende i mit hoved, samtidig med at jeg ikke kunne begribe det. Jeg forstod intet af hvad Guds Rige var og hvad det vil sige at være Guds arving. Jeg er blevet en smule klogere, men hver dag lærer jeg stadig nyt om Guds Rige og hvor mægtig han er.

I Bibelen står der i Romerbrevet kap. 10 vers 9 & 10

“Hvis du ærligt kan sige: „Jesus er herre i mit liv”, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro.”

Næste skridt er at bede om tilgivelse for vores synder, og ved Guds nåde bliver vi frikendt i det samme vi beder om det. Vi kan komme til ham hver dag, og hver gang vi oplever magtesløshed og sorg, og hver gang vi rammer forbi målet – som er det synd i virkeligheden betyder.

Lige der, starter det åndelige liv! Nu er vi Guds arvinger – vi er blevet ‘connected’ med Gud, og et nyt liv er begyndt. Et nyt liv, hvor vi må træne os i at bruge vores åndelig sanser, så vi kan sanse Guds Rige. Tænk lige over det. Det er stort!

Men hvad betyder det at være Guds arving?

Man åbner op for en ny dimension – en dimension i den åndelig verden, fordi ånden bliver vækket.
Ikke bare bliver vi frikendt fra vores gamle natur, men hvis vi giver ham lov til at virke i vores liv, vil han blive ved med at forvandle os til en bedre udgave af os selv, og i sidste ende den bedste udgave af dig selv.

I Romerbrevet kapitel 8 kan man læse meget mere om det, at leve et åndeligt liv, men i vers 14 til 17 står der:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.  I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!  Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.  Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

Vores arv et et liv i frihed – et liv hvor vi skal vandre fra herlighed til herlighed helt ind i evigheden. Og meget, meget mere. …..

Faderens Rige

Af Anette Holt Larsen
Det første Jesus siger da han træder frem er: ”Omvend jer, for Guds rige er kommet”. Matt. 4.17
Jesus kom med Guds rige og det var det rige han kaldte folk ind i. De skulle vende om fra et andet rige, nemlig Djævelens rige eller mørkets rige.
De skulle komme ind i et andet rige og forstå hvad Guds riges regering, kultur og tanke måde var/er.
Jesus talte om de gode nyheder om riget, Matt 5.23. Han talte efter sin opstandelse til disciplene om riget. Ap.G 1.3. Han sagde at vi skulle gøre det samme. Sig at Guds rige er kommet. Matt. 10.7.
Vi ved at Guds rige er et åndeligt rige, fordi Gud er ånd. Men Jesus kom og gjorde riget synligt. Derfor var han både Gud og menneske. Guds plan er og har været det fra begyndelsen, at Guds rige skulle fylde hele jorden. Gud skabte jorden og så plantede han Edens have et sted på jorden. I haven satte han mennesket og gav mennesket besked på at formere sig og opfylde hele jorden. Han gav dem autoritet over alle dyr og hele naturen. Edens Have er et billede på Guds rige, som bliver synligt og fysisk. Det var Guds riges regler der gjaldt der: fred, glæde og retfærdighed. Gud har aldrig opsagt den plan.
Det har aldrig været Guds plan at mennesket skulle forlade jorden.
Fjenden franarrede mennesket planen, fordi han ville regere på jorden. Han tog autoriteten over jorden ud af menneskets hånd. Men halleluja, Jesus kom og fratog djævelen autoriteten og gav den tilbage til mennesket eller til hans kirke. Har djævelen kraft? Ja. Har djævelen autoritet? Nej.
Hele autoriteten over jorden er givet til Guds kirke og Jesus siger, at Dødsrigets porte, skal ikke få magt (autoritet) over kirken. Matt. 16. 18. Porte er der, hvor dem som bestemmer, sidder. Det er hvad Ekklesia, som er oversat med kirke betyder. Vi er den lovgivende forsamling.
Sagt meget kort, så har vi 2 hovedopgaver:

  1. at etablere Guds rige her på jorden, så riget bliver synligt og kommer til udtryk fysisk. Ethvert sted din fod betræder giver jeg til dig. Josva 1.3.
  2. Vi har fået al autoritet over jorden og vores opgave er at sidde i portene og sørge for at fjenden ikke kommer ind der med sine strategier og ideer.
    Da Danmark fik sin grundlov i 1849, var den skrevet ud fra bibelens ord. Vores sociallovgivning var ”undfanget” i præstegårdene og derfor har DK været et godt land at bo i. Desværre har djævelen fået indgang i mange af portene i Danmark. Fordi Guds folk har sovet i timen. Det er tid nu at vågne op og få annulleret de steder fjenden har foden indenfor og få åbnet op for Guds riges kultur.
    Vi har to ben. Med det ene etablerer vi Guds rige på jorden og med det andet tager vi autoriteten over jorden. Så når du går, er det nemt at huske hvad din opgave er!